Ungdomsrådet i Lundby stadsdelsförvaltning

Alla ungdomar i Lundby har möjlighet att föra fram sina åsikter och idéer.

Lämna dina synpunkter

Om det är något som du tycker borde förändras i din skola, på din fritidsgård eller i området där du bor kan du lämna synpunkter till förvaltningen på många sätt, antingen direkt till skolan eller fritidsgården.

Förvaltningens arbete med ungdomsinflytande

I Lundby stadsdelsnämnds budget de senaste åren har ett av målen varit att ungdomars inflytande ska stärkas.

Kontakta Lundby stadsdelskontor

  • Telefonnummer031 - 365 00 00 (kontaktcenter)
  • BesöksadressVågmästaregatan 1a
  • Besökstider Måndag till fredag klockan 8–16, lunchstängt 12.15–12.45.
  • PostadressBox 22006400 72 Göteborg
Fler kontaktuppgifter och karta