Organisation och ledning i Lundby stadsdelsförvaltning

Lundby stadsdelsförvaltning har cirka 2 800 anställda. Verksamheten är organiserad i fyra sektorer och fyra stödfunktioner.

Förvaltningsorganisationen

Sektorer

  • Äldreomsorg samt hälso- och sjukvård
  • Utbildning (förskola och grundskola)
  • Individ- och familjeomsorg samt funktionshinder
  • Kultur och fritid

Förvaltningen har också uppdrag som omfattar fler än dem som bor i Lundby. Till exempel Lundby bibliotek som är ett resursbibliotek.

Stödfunktioner

  • Human Resources-avdelning (HR, personalfrågor)
  • Ekonomiavdelning
  • Utvecklingsavdelning
  • Förvaltningscontroller

Förvaltningsledningen

Förvaltningsledningen leds av stadsdelsdirektören och består av sektorscheferna, cheferna för stödfunktionerna samt förvaltningscontrollern. Under varje sektorschef hittar du även kontaktuppgifter till områdescheferna.


Stadsdelsdirektör

Christer Samuelsson
Telefon: 031-366 70 32
E-post: christer.samuelsson@lundby.goteborg.se

Äldreomsorg samt hälso- och sjukvård

Sektorschef Eva Saletti
Telefon: 031-366 76 83
E-post: eva.saletti@lundby.goteborg.se

Områdeschefer

Utbildning

Sektorschef Gunilla Westerberg
Telefon: 031-366 70 28
E-post: gunilla.westerberg@lundby.goteborg.se

Områdeschefer

Individ- och familjeomsorg samt funktionshinder

Sektorschef Mona Lundahl Davies
Telefon: 031-366 70 40
E-post: mona.lundahl.davies@lundby.goteborg.se

Områdeschefer

Kultur och fritid

Sektorschef Jascha Marteleur
Telefon: 031-366 70 95
E-post: jascha.marteleur@lundby.goteborg.se

Områdeschefer

Ekonomiavdelning

Ekonomichef Helena Sjöberg
Telefon: 031-366 70 39
E-post: helena.sjoberg@lundby.goteborg.se

HR-avdelning

HR-chef Karin Bryngelsson
Telefon: 031-366 70 56
E-post: karin.bryngelsson@lundby.goteborg.se

Utvecklingsavdelning

Utvecklingschef Jonas Ward
Telefon: 031-366 70 30
E-post: jonas.ward@lundby.goteborg.se

Förvaltningscontroller

Förvaltningscontroller Fredrik Gustafson
Telefon: 031-366 70 75
E-post: fredrik.gustafson@lundby.goteborg.se

Kommunikation

Kommunikationschef Nina Lindberg Hamn
Telefon: 031-366 70 84
E-post: nina.lindberg.hamn@lundby.goteborg.se