Organisation och ledning i Lundby stadsdelsförvaltning

Lundby stadsdelsförvaltning har cirka 1 700 anställda. Verksamheten är organiserad i tre sektorer och fyra stödfunktioner samt område intern service.

Förvaltningsorganisationen

Sektorer

 • Äldreomsorg samt hälso- och sjukvård
 • Individ- och familjeomsorg samt funktionshinder
 • Samhälle och kultur

Förvaltningen har också uppdrag som omfattar fler än dem som bor i Lundby. Till exempel Lundby bibliotek som är ett resursbibliotek.

Stödfunktioner

 • Human Resources-avdelning (HR, personalfrågor)
 • Ekonomiavdelning
 • Utvecklingsavdelning
 • Förvaltningscontroller

Område

 • Intern service

Förvaltningsledningen

Förvaltningsledningen leds av stadsdelsdirektören och består av sektorscheferna, cheferna för stödfunktionerna samt förvaltningscontrollern. Under varje sektorschef hittar du även kontaktuppgifter till områdescheferna.


Tf Stadsdelsdirektör

Eva Saletti
Telefon: 031-366 76 83
E-post: eva.saletti@lundby.goteborg.se

Äldreomsorg samt hälso- och sjukvård

Sektorschef Katarina Meuller
Telefon: 031-366 70 37
E-post: katarina.meuller@lundby.goteborg.se

Områdeschefer

 • Bistånd/myndighet
  Marta Uhlmann
 • Hemtjänst
  Charlotte Björk, 031-366 73 83
  charlotte.bjork@lundby.goteborg.se
 • Äldreboende och hälso- och sjukvård
  Maria Terins, 031-366 76 64
  maria.terins@lundby.goteborg.se

Individ- och familjeomsorg samt funktionshinder

Tf Sektorschef Katarina Meuller
Telefon: 031-366 70 37
E-post: katarina.meuller@lundby.goteborg.se

Områdeschefer

Samhälle och kultur

Sektorschef Jascha Marteleur
Telefon: 031-366 70 95
E-post: jascha.marteleur@lundby.goteborg.se

Intern Service

Områdeschef Stefan Peterson
Telefon: 031-366 70 13
E-post: stefan.peterson@lundby.goteborg.se

Ekonomiavdelning

Ekonomichef Fredrik Gustafson
Telefon: 031-366 70 75
E-post: fredrik.gustafson@lundby.goteborg.se

HR-avdelning

HR-chef Anna Malmcrona
Telefon: 031-366 77 62
E-post: anna.malmcrona@lundby.goteborg.se

Stab

Stabs- och kommunikationschef Maria Berntsson
Telefon: 031-366 70 29
E-post: maria.berntsson@lundby.goteborg.se

Förvaltningscontroller

Förvaltningscontroller Moa Ohlsson
Telefon: 031-366 76 67
E-post: moa.ohlsson@lundby.goteborg.se