Organisation och ledning i Lundby stadsdelsförvaltning

Lundby stadsdelsförvaltning har cirka 2 800 anställda. Verksamheten är organiserad i fyra sektorer och fyra stödfunktioner.

Förvaltningsorganisationen

Sektorer

  • Äldreomsorg samt hälso- och sjukvård
  • Utbildning (förskola och grundskola)
  • Individ- och familjeomsorg samt funktionshinder
  • Kultur och fritid

Förvaltningen har också uppdrag som omfattar fler än dem som bor i Lundby. Till exempel Lundby bibliotek som är ett resursbibliotek.

Stödfunktioner

  • Human Resources-avdelning (HR, personalfrågor)
  • Ekonomiavdelning
  • Utvecklingsavdelning
  • Förvaltningscontroller

Förvaltningsledningen

Förvaltningsledningen leds av stadsdelsdirektören och består av sektorscheferna, cheferna för stödfunktionerna samt förvaltningscontrollern. Under varje sektorschef hittar du även kontaktuppgifter till områdescheferna.


Stadsdelsdirektör

Christer Samuelsson
Telefon: 031-366 70 32
E-post: christer.samuelsson@lundby.goteborg.se

Äldreomsorg samt hälso- och sjukvård

Tf Sektorschef Katarina Meuller
Telefon: 031-366 70 37
E-post: katarina.meuller@lundby.goteborg.se

Områdeschefer

Utbildning

Sektorschef Gunilla Westerberg
Telefon: 031-366 70 28
E-post: gunilla.westerberg@lundby.goteborg.se

Områdeschefer

Individ- och familjeomsorg samt funktionshinder

Sektorschef Eva Saletti
Telefon: 031-366 76 83
E-post: eva.saletti@lundby.goteborg.se

Områdeschefer

Kultur och fritid

Sektorschef Jascha Marteleur
Telefon: 031-366 70 95
E-post: jascha.marteleur@lundby.goteborg.se

Områdeschefer

Ekonomiavdelning

Tf ekonomichef Fredrik Gustafson
Telefon: 031-366 70 75
E-post: fredrik.gustafson@lundby.goteborg.se

HR-avdelning

HR-chef Karin Bryngelsson
Telefon: 031-366 70 56
E-post: karin.bryngelsson@lundby.goteborg.se

Utvecklingsavdelning

Tf Utvecklingschef Jascha Marteleur
Telefon: 031-366 70 95
E-post: jascha.marteleur@lundby.goteborg.se

Förvaltningscontroller

Tf förvaltningscontroller Moa Ohlsson
Telefon: 031-366 76 67
E-post: moa.ohlsson@lundby.goteborg.se

Kommunikation

Tf kommunikationschef Heléne Levy
Telefon: 031-366 70 87
E-post: helene.levy@lundby.goteborg.se