Om stadsdelen - Lundby

Här finns Lundbys lokala utvecklingsprogram (LUP) som visar vad politikerna i stadsdelsnämnden har prioriterat inom stadsutveckling och fysisk miljö.