Individ- och familjeomsorg i Lundby stadsdelsförvaltning

Alla kan ibland hamna i svåra situationer. Om du som vuxen, barn eller tonåring behöver hjälp och stöd kan du vända dig till stadsdelens individ- och familjeomsorg.

Socialkontoret i Lundby

Du kan vända dig till socialkontoret för att få information, råd, ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) och annat stöd för dig och din familj.

Socialkontoret i Lundby

Ekonomiskt stöd

Om du har svårt att få ekonomin att gå ihop kan du ansöka om ekonomiskt bistånd (socialbidrag). Här kan du läsa mer om socialbidrag.

Behöver du råd och stöd kring budget eller skulder? Då kan du få hjälp av en rådgivare. Här hittar du mer information om privatekonomisk rådgivning.

Du kan också söka pengar ur olika stiftelser. Göteborgs Stad förvaltar drygt 80 stiftelser. Här hittar du mer information om Göteborgs Stads stiftelser och hur du går tillväga för att söka pengar hos dessa.

Stöd till föräldrar och barn

Resursenheten Familj erbjuder stöd till barn, ungdomar, föräldrar, familjer och deras nätverk. Hos oss kan du få hjälp på olika sätt, bland annat anpassat stöd utifrån din situation – både i grupp och individuellt.

På sidan Föräldrastöd för dig i Lundby hittar du mer information.

Alla medarbetare på Resursenheten Familj lyder under sekretess. Vi har också anmälningsplikt, vilket innebär att vi måste anmäla till Barn- och ungdomsenheten om vi misstänker att ett barn far illa.

Kontakt

Klicka här för kontaktuppgifter till Resursenheten Familj.

Upplever du att du behöver få mer omfattande stöd? Är du väldigt orolig för ditt barns situation? Klicka här för kontaktuppgifter till socialkontoret.

Andra sorters stöd

Inom Göteborgs Stad finns fler verksamheter dit du kan vända dig för råd och hjälp, oavsett var i staden du bor. Några exempel är hjälp med familjerättsliga frågor, lägerverksamhet och familjehem. Klicka här för mer information om Göteborgs Stads stöd till familjer, barn och unga.

Stöd till ungdomar

Har du en trasslig familjesituation, exempelvis om du eller någon i din närhet har problem med missbruk eller lider av psykisk ohälsa? Då kan du få råd och stöd av socialkontoret. Kontaktuppgifter till socialkontoret hittar du här.

Kommunalt aktivitetsansvar är för ungdomar i åldern 16–20 år och som inte går på gymnasiet eller saknar gymnasieexamen.

Det finns också flera olika aktiviteter för ungdomar i Lundby:

  • Det finns ett rikt föreningsliv i Lundby, med allt från idrottsaktiviteter till politik och kultur.
  • Kulturskolan kan du exempelvis lära dig spela instrument, testa teater eller ägna dig åt måleri.

Stöd till arbetslösa

I Lundby finns flera verksamheter riktade till Hisingsbor som av olika anledningar har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Klicka här för att läsa mer om Lundbys verksamheter för dig som vill komma i arbete.

Stöd till hyresgäster

Boendeenheten hjälper både hyresgäster och hyresvärdar för att förhindra vräkningar och uppsägningar. Klicka här för att läsa mer om boendeenheten och vad du kan få för stöd.

Stöd till personer med missbruk

Om du eller någon i din närhet har problem med ett missbruk eller beroende finns det olika stöd och verksamheter som kan hjälpa. Klicka här för att läsa om vilka olika sorters stöd det finns för personer med missbruk.

Du kan också kontakta Vuxenenheten på socialkontoret om du har frågor eller vill ha mer information. Klicka här för kontaktuppgifter till socialkontoret.

Våld i nära relationer

Har du blivit utsatt för våld eller hot av någon du känner? Känner du någon som är utsatt för våld i sin närhet och behöver hjälp? När det gäller våld och hot kan du få stöd och skydd genom flera olika verksamheter i Göteborgs Stad. Kontakta socialkontoret i Lundby för mer information eller hör av dig till socialjouren (utanför kontorstid).

Läs mer om de olika typer av stöd som Göteborgs Stad erbjuder på sidan Våld och hot.

På hemsidan valdinararelationer.se hittar du också mer information.

Stöd till anhöriga

Anhörigstöd riktar sig till alla – anhöriga, vänner eller grannar – som stödjer eller vårdar någon närstående som har långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Stödet riktas också till dig som är anhörig till någon som har missbruk eller psykisk ohälsa. Klicka här för att läsa mer om anhörigstöd.

I Lundby har vi även anhörigkonsulenter som ger dig personlig stöttning. Klicka här för att läsa mer om vad Lundbys anhörigkonsulenter kan hjälpa dig med.

Organisation och ledning

Här hittar du mer information om vad Lundby stadsdelsförvaltning gör och hur förvaltningen är uppbyggd.