Hälso- och sjukvård i Lundby stadsdelsförvaltning

Här hittar du information om den omsorg, vård och stöd som stadsdelsförvaltningen kan ge.

Västra Götalandsregionen ansvarar för närhälsan (tidigare primärvården). Inom närhälsan hittar du din vårdcentral, barnavårdscentral, barnmorskemottagning, barn- och ungdomsmedicinska mottagning med mera. Det är Västra Götalandsregionen du ska kontakta om du blir sjuk.

Länk till närhälsan i Västra Götaland

Sjukvård i hemmet

Göteborgs Stad ansvarar för den sjukvård som sker i det egna hemmet och som kan vara aktuell när du har stora svårigheter att ta dig till din vårdcentral eller annan öppenvårdsmottagning. Ansvaret omfattar även dig som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser flera gånger i veckan. Den sjukvården kallas för hemsjukvård. För att du ska få hemsjukvård behövs en remiss från läkare eller sjuksköterska. Hemsjukvården samarbetar också med hemtjänsten.

Mer om hemsjukvård i Göteborgs Stad

Kontakta hemsjukvården i Lundby

Avancerad sjukvård i hemmet (ASIH)

Om du har en komplicerad sjukdomsbild kan du även få hjälp från teamet för avancerad sjukvård i hemmet (ASIH). Teamet vårdar patienter i alla åldrar med obotlig sjukdom, men även patienter med andra sjukdomstillstånd som under en begränsad period kräver avancerad sjukvård i hemmet. För att få vård av teamet krävs att du har remiss från behandlande läkare till ansvarig ASIH-läkare. Samma team arbetar i alla tre stadsdelarna på Hisingen.

I teamet ingår sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast och läkare. Det arbetar kl. 7-21 alla dagar året om. Under kvällar och nätter sköts patienterna som tidigare av den hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar natt i respektive stadsdel. En ASIH-läkare har alltid jour dygnet om.

Hälsodisken

Hälsodisken är en verksamhet för boende på Hisingen med samtalsgrupper och kurser som till exempel värkstaden, sömnskola, depressionsskola och stresskola. Deltagandet bygger på frivillighet och de flesta aktiviteter är kostnadsfria. Hälsodisken drivs av närhälsan.
Hälsodisken

Organisation och ledning

Mer information om förvaltningens organisation och ledning