Funktionshinder i Lundby stadsdelsförvaltning

Du som har funktionsnedsättning har rätt att få stöd och service för att kunna leva som andra och delta aktivt i samhället. Dina anhöriga kan också få stöd.

Om du har en fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning har du rätt att efter bedömning få olika slags stöd. Några exempel på stöd är:

 • avlösarservice i hemmet
 • boendestöd
 • bostad med särskild service
 • daglig verksamhet
 • hemtjänst
 • kontaktperson
 • korttidsvistelse utanför hemmet
 • ledsagarservice
 • personlig assistans

Om du har frågor eller vill ansöka om stöd är du välkommen att kontakta socialkontoret.

Kontakta Socialkontoret i Lundby

Anhörigstöd

Du som stödjer en närstående med funktionsnedsättning kan själv behöva stöd och avlastning i vardagen. Du ansöker om stöd genom att kontakta socialkontoret. För mer information kontakta konsulenterna för anhörigstöd.

Anhörigstöd i Lundby
Information om anhörigstöd i Göteborgs Stad

Funktionsnedsättning

I Lundby finns flera gruppbostäder och verksamheter för människor med psykisk, fysisk och intellektuell funktionsnedsättning.

Information om stöd till personer med funktionsnedsättning i Göteborgs Stad
Information om daglig verksamhet, arbete och sysselsättning i Göteborgs Stad

Funktionshinderrådet

Funktionshinderrådet i Lundby är ett organ för samråd och informationsutbyte i frågor som berör människor med funktionsnedsättning. Rådet är också remissinstans till stadsdelsnämnden.

Mer information om funktionshinderrådet

Organisation och ledning

Mer information om förvaltningens organisation och ledning

Kontakta Lundby stadsdelskontor

 • Telefonnummer031 - 365 00 00 (kontaktcenter)
 • BesöksadressVågmästaregatan 1a
 • Besökstider Måndag till fredag klockan 8–16, lunchstängt 12.15–12.45.
 • PostadressBox 22006400 72 Göteborg
Fler kontaktuppgifter och karta