Förskola och utbildning i Lundby stadsdelsförvaltning

Förskola och familjedaghem

I Lundby finns det drygt 30 kommunala förskolor med pedagogisk verksamhet och omsorg för drygt 2 000 barn mellan ett och fem år. Här finns också åtta familjedaghem (dagbarnvårdare) med plats för 35 barn. Förutom de kommunala förskolorna finns det ett antal enskilda förskolor i Lundby.

Förskolor i Lundby
Information om förskola och familjedaghem i Göteborgs Stad
Matsedel för förskolor

Ansök om plats i förskola och familjedaghem

Det finns regler för när du kan söka plats, var du kan söka och hur ansökan går till. Här ansöker du till förskola och familjedaghem.

Om du vill söka plats på någon av de enskilda, ej kommunala förskolorna får du vända dig direkt till respektive förskola.

Har du frågor om din ansökan, faktura eller vill ha mer information om förskolor och familjedaghem i Lundby kontakta förskoleadministrationen.

Vill du besöka en förskola?

Du kan besöka vilken förskola du önskar genom att ta kontakt och boka en tid. Gå in och titta på respektive förskolas sida för kontaktuppgifter och mer information.

Öppna förskolan

Du som inte har ditt barn på förskola kan komma till öppna förskolan för att pyssla, sjunga och leka tillsammans med andra föräldrar och barn. Du behöver inte anmäla dig.

Mer information om öppna förskolan i Lundby

Fritidshem

I Lundbys skolor finns fritidshem för barn mellan sex och nio år. Du anmäler intresse för plats på fritidshem till ditt barns skola.

Fritidshem i Lundby
Information om fritidshem, familjedaghem i Göteborgs Stad

Grundskola och grundsärskola

I de nio kommunala grundskolorna i Lundby finns plats för drygt 2000 elever mellan 6 och 16 år. I skolorna ingår förskoleklasser och fritidshem. På Toleredsskolan finns grundsärskola. Det finns också två fristående grundskolor i Lundby.

Grundskolor i Lundby
Grundsärskola i Lundby
Information om grundskola i Göteborgs Stad
Matsedel för grundskolor

Språkcentrum

Språkcentrum ger stöd och undervisning till förskolor och skolor i hela Göteborg. Barn och ungdomar kan få modersmålsstöd, modersmålsundervisning och studiehandledning om de använder ett annat umgängesspråk än svenska i hemmet.

Mer information om Språkcentrum

Är du intresserad av att jobba som förskollärare eller lärare?

I filmen nedan får du möta förskollärare, förskolechef, lärare och rektor som berättar om hur det är att arbeta i Lundby.

Organisation och ledning

Mer information om förvaltningens organisation och ledning