Foto: Hans Wretling

Lundby stadsdelsförvaltning

Aktuellt

 • Nytt tekniskt gymnasium byggs på Lindholmen

  Publicerad 2 oktober 2017

  Snart byggs den första nya gymnasieskolan sedan 1993 i Göteborg. Från att ha varit utspridda på Lindholmen flyttar elever från fem yrkestekniska gymnasieprogram in i en ny och miljötekniskt avancerad byggnad hösten 2020.

 • Byggstart för "Blå & gröna stråk och oaser" längs Kvillebäcken

  Publicerad 28 augusti 2017

  Denna veckan (vecka 35) börjar park- och naturförvaltningen att anlägga ett stråk med gröna oaser längs Kvillebäcken mellan Frihamnen och Hökälla naturområde. Förutom entréer till stråket kommer två oaser i form av ett utegym och en dansbana att anläggas.

 • Nu grönskar det i Jubileumsparken

  Publicerad 27 april 2017

  Lagom till öppningen gör vi Jubileumsparken lite grönare, dels genom att testa växter som kan passa i den framtida parken, dels genom att anlägga en tillfällig blomsteräng.