Foto: Hans Wretling

Lundby stadsdelsförvaltning

Lundby är en spännande stadsdel där det händer mycket just nu. Stadsdelsförvaltningen ger sina omkring 50 000 invånare kommunal service inom bland annat skola och förskola, socialtjänst och äldrevård.

Aktuellt

 • Hurra! Lundbys vårprogram är här!

  Publicerad 12 januari 2017

  I vårens program har vi samlat aktiviteter som anordnas på träffpunkter och bibliotek i Lundby januari till juni 2017. Du kan hämta ett eget exemplar av programmet på biblioteken, träffpunkterna och i receptionen på stadsdelshuset - eller ladda ner det som pdf. Det är ett brett program med aktiviteter för alla åldrar, från sagoyoga till senioryoga, bokfikor, filmkvällar och läxhjälp.

 • Skolutredningen färdig -Elevens lärande och utveckling i fokus

  Publicerad 8 december 2016

  I maj 2015 gav kommunstyrelsen stadsledningskontoret i uppdrag att utreda styrning och ledning av grundskolan (F-9), grundsärskolan och fritidshem. Uppdraget avgränsades i november 2016 till att ansvaret överförs från stadsdelsnämnderna till central nämnd. Nu är utredningens slutrapport lämnad till kommunstyrelsen.

 • Befintlig grönska bevaras genom flytt av träd

  Publicerad 7 november 2016

  När staden växer och förändras tar Göteborgs Stad vara på befintlig grönska genom att flytta träd. Under vecka 45 till och med 49 kommer närmare 50 träd att flyttas till nya platser i staden.