Centrums stadsdelsförvaltning

Aktuellt

 • Mängder av aktiviteter för alla sommarlovslediga

  Publicerad 12 juni 2017

  I år har stadsdelarna i Göteborgs stad samlat de mängder av aktiviteter som ordnas för unga under sommarlovet i en enda broschyr. I Centrum kommer alla elever i årskurs 4–9 få broschyren i handen – för att ingen ska missa möjligheten till en bättre fritid.

 • Nytt nummer av Centrumliv ute

  Publicerad 2 juni 2017

  I nya numret av Centrumliv träffar vi unga som mött friheten på olika sätt. Pontus, Anton och Malin som nyligen funnit den i ett eget boende, Melissa har upptäckt den i Actionparks betong.

 • 32 projekt får projektstöd

  Publicerad 31 maj 2017

  Fördelning av projektstöd inför hösten 2017 Sista ansökningsdag var den 15 mars och 114 ansökningar kom in till förvaltningen.

 • Två riskträd i Gamla Allén tas ner 1 juni

  Publicerad 31 maj 2017

  En säkerhetskontroll gjordes av alla träd i Gamla Allén under vecka 20 med anledning av att ett träd i allén föll den 18 maj. Kontrollen visade att två av träden är i så dåligt skick att de måste tas ner.

 • Bok på Haga kyrkoplan förbereds för flytt inför bygget av Västlänken

  Publicerad 2 maj 2017

  I april 2016 startade arbetet med att förbereda träd i Kungsparken och på Haga Kyrkoplan för att klara flytt eller skyddskonstruktion inför bygget av Västlänkens station Haga. Vecka 19 fortsätter arbetet då ett träd på Haga kyrkoplan börjar förberedas för flytt.

 • Tillfälliga blomsterängar i stadsmiljön

  Publicerad 25 april 2017

  I år sätter Göteborgs Stad extra fokus på stadens gröna och sköna platser, nya som gamla. En av nyheterna är blomsterängar som park och naturförvaltningen anlägger på tre platser i staden – Hammarkullen i Angered, Frihamnen i Lundby och Kungsparken i Centrum.

 • Trygghet och trivsel ska öka i Brunnsparken

  Publicerad 11 april 2017

  Brunnsparken är en av Göteborgs mest centrala och välbesökta offentliga platser och en viktig knutpunkt för kollektivtrafik med stor genomströmning av människor. Nu genomför park- och naturförvaltningen en förstudie för att klargöra hur parken kan användas framöver och hur trygghet och trivsel kan öka utifrån platsens förutsättningar.

 • Läs nya numret av Centrumliv

  Publicerad 6 april 2017

  Nu har det nya numret av Centrumliv kommit ut. Dialoger, medborgarbudget och förskolan där vi läser för våra barn är i fokus.

 • Gott betyg för Centrums förskolor

  Publicerad 15 mars 2017

  Centrums förskolor får godkänt på alla områden. Det visar den enkät som gjorts bland stadsdelens föräldrar. Men den visar också att det finns en önskan om mer inflytande.

 • Centrums stadsdelsförvaltning får ny direktör

  Publicerad 1 december 2016

  Babbs Edberg blir ny stadsdelsdirektör i SDF Centrum. Det beslutade stadsdelsnämnden på tisdagens sammanträde (29 november). Hon efterträder Birgitta Roos, som går i pension i början av nästa år.

 • Nytt från politikerna i Centrum

  Publicerad 27 oktober 2016

  Budget 2017, stängning av barn- och ungdomsboende samt redovisning till Skolinspektionen. Politikerna i Centrum fattade beslut om detta på nämndens sammanträde 25 oktober.

 • Minskad narkotikaanvändning bland ungdomar i Centrum

  Publicerad 7 oktober 2016

  Ungdomar i Centrum dricker och röker mindre än någonsin tidigare. Dessutom minskar narkotikaanvändningen med tio procent sedan 2013. Det visar en undersökning från Göteborgs Stad om skolelevers drogvanor.

 • Nytt från politikerna i Centrum

  Publicerad 31 augusti 2016

  Stadsdelsnämnden Centrum sammanträdde tisdagen 30 augusti. Här kan du läsa något av det som beslutades.