Askim-Frölunda-Högsbo stadsdelsförvaltning

Aktuellt

 • Så behandlar staden dina personuppgifter

  Publicerad 24 maj 2018

  Dataskyddsförordningen, DSF (GDPR) är till för att förhindra att din personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Dina personuppgifter får bara behandlas om du har godkänt det eller om det finns stöd i dataskyddsförordningen, DSF eller annan lag.

 • Välkommen till öppet förmöte 17 maj och nämndmöte 24 maj i Askim-Frölunda-Högsbo

  Publicerad 9 maj 2018

  Har du tankar eller synpunkter kring något ärende som nämnden tar upp vid nästa nämndmöte eller någon annan fråga som berör dig som medborgare? Temat för detta öppet förmöte är hur vi kan bli mer delaktiga och få mer inflytande i vår stadsdel. Ett högt valdeltagande är en indikator på att demokratin fungerar men ökad delaktighet och inflytande mellan valen är också viktigt. Kom till öppet förmöte 17 maj.

 • Äntligen kan man låna böcker i Nya Hovås!

  Publicerad 9 maj 2018

  Lördag den 12 maj invigs Biblioteksservice i Nya Hovås. Under lång tid har ett bibliotek funnits på önskelistan hos invånarna i södra delen av Askim-Frölunda-Högsbo. Nu öppnar äntligen biblioteksservice i stadsutvecklingskontoret på torget i Nya Hovås. Här kan låntagarna hämta och låna beställda böcker och annan biblioteksmedia från Göteborgs folkbibliotek.

 • Välkommen på invigning av Tidstunneln!

  Publicerad 22 mars 2018

  Den 27 mars kl. 18.00 invigs den 75 meter långa tunneln mellan Askim-Frölunda-Högsbo och Västra Göteborg. Tunneln har fått ny utsmyckning och belysning för att skapa en tryggare miljö.

 • Förskoleplatser i Askim-Frölunda-Högsbo 2018

  Publicerad 15 december 2017

  Även om vi ser ett högt söktryck till våra förskolor kommer alla barn som står i kö för placering att få erbjudande om plats på förskola i stadsdelen inom fyra månader från ansökningsdatum. Fyramånadersregeln gäller som maxgräns.

 • Barn på Askimsskolan får gå i gratis kommunal simskola

  Publicerad 2 september 2016

  Under året kommer runt tusen barn från 15 skolor i Göteborg att få gå i simskola – gratis. I Askim-Frölunda Högsbo är det barn på Askimsskolan som kommer att vara med i pilotprojektet. Syftet är bättre dsimkunnighet men också ökad jämlikhet och folkhälsa.