Pensionärsrådet i Angereds stadsdelsförvaltning

Angereds lokala pensionärsråd är till för samråd och ömsesidig information mellan pensionärsorganisationer, nämnden och förvaltningen. Rådet har representanter från olika lokala pensionärsföreningar. De bevakar och startar diskussion kring viktiga frågor för äldre. Det kan vara till exempel service, kommunikationer, sjukvård, samhällsplanering och äldreomsorg.

Representanter i pensionärsrådet

Ordförande

Lennart Kihlström (SPF))
telefon 031-330 95 15, 070-531 88 20
ingerlennart@telia.com

Ordinarie ledamöter

Selvy Lyrberg (PRO)
telefon 070-539 60 65

Gurli Nordin (PRO)
telefon 031-46 03 83, 070-686 03 83
gurli.nordin@gmail.com

Annelie Sjökvist (SKPF)
telefon 031-330 56 70, 070-533 05 36

Kaija Ahonen (Iltatähti)
telefon 0702-33 80 93

Hellevi Vierto (Iltatähti)
telefon 0704-93 61 13

Ersättare

Evy Hansen (RPG)
telefon 031-331 29 88, 070-633 06 51
evy_d_hansen@hotmail.com

Barbro Hermansson (SPF)
telefon 031-330 48 74, 070-662 15 66
barbro.hermansson@live.se

Politiska representanter

Anita Karlmark
telefon 0705-69 41 41

Hillevi Werring (MP)
telefon 031-330 13 53, 070-770 03 63
hillevi.werring@angered.goteborg.se

Stadsdelsförvaltningens representanter

Angela Madsén Jonsson, sektorchef Äldreomsorg samt Hälso- och sjukvård
telefon 031-365 10 20, 0761-17 90 08
angela.madsen.jonsson@angered.goteborg.se

Annethe Andersson, sekreterare
telefon 031-365 13 86
annethe.andersson@angered.goteborg.se