Organisation och ledning i Angereds stadsdelsförvaltning

Angereds stadsdelsförvaltning har cirka 3 500 anställda. De flesta arbetar inom de fyra sektorerna utbildning, äldreomsorg samt hälso- och sjukvård, individ- och familjeomsorg samt funktionshinder och kultur och fritid. Inom stadsdelsförvaltningen finns också de administrativa stödfunktionerna ekonomi-, HR- och utvecklingsavdelning.

Angered är stadsdelsförvaltningen som bildades när stadsdelsförvaltningarna Gunnared och Lärjedalen gick samman den 1 januari 2011. Kontaktuppgifter till förvaltningsledningen hittar du längre ner på sidan.

Förvaltningsledningen i Angered

Stadsdelsdirektör
Rickard Ernebäck
Telefon: 031-365 24 42
E-post: rickard.erneback@angered.goteborg.se

Förvaltningscontroller
Sara Armander
Telefon: 031- 365 15 12
E-post: sara.armander@angered.goteborg.se

HR-chef (personalchef)
Maria Löfgren
Telefon: 031-365 20 33
E-post: maria.lofgren@angered.goteborg.se

Ekonomichef
Oskar Nilsson
Telefon: 031-365 10 71
E-post: oskar.nilsson@angered.goteborg.se

Kommunikationschef
Ulrika Karmalm
Telefon: 031-365 15 87
E-post: ulrika.karmalm@angered.goteborg.se

Utvecklingschef
Inger Orebäck
Telefon: 031-365 10 05
E-post: inger.oreback@angered.goteborg.se

Sektorschef utbildning
Lotta Wikström
Telefon: 031-365 27 24
E-post: lotta.wikstrom@angered.goteborg.se

Sektorschef äldreomsorg samt hälso- och sjukvård
Angela Madsén Jonsson
Telefon: 031-365 10 20
E-post: angela.jonsson@angered.goteborg.se

Sektorschef individ- och familjeomsorg samt funktionshinder
Arne Wiik
Telefon: 031-365 10 99
E-post: arne.wiik@angered.goteborg.se

Sektorschef kultur och fritid
Amela Filipovic
Telefon: 031-365 27 05
Epost: amela.filipovic@angered.goteborg.se