Motiva Angered

I Angered finns arbetskraft med stor kompetens och många olika erfarenheter. En del av dem saknar jobb, men vill få en chans på arbetsmarknaden. Motiva arbetar för att fler ska få ett arbete och en egen försörjning.

Vi matchar de arbetssökande mot de behov som din organisation har, så att rätt person hamnar på rätt arbetsplats.

Kontakta gärna våra coacher för mer information på telefon: 072-204 67 52, 072-203 94 20 eller 072-204 72 97

Besöksadress: Angeredsvinkeln 27, Angered