Individ- och familjeomsorg i Angereds stadsdelsförvaltning

Alla människor kan någon gång behöva stöd från socialtjänsten. Du som bor eller vistas i Hammarkullen, Hjällbo, Gårdsten, Lövgärdet, Eriksbo, Bergum-Gunnilse, Rannebergen eller Angered Centrum kan vända dig till individ- och familjeomsorgen i Angered för att få hjälp.

Har du svårt att få ekonomin att gå ihop

Då kan du ansöka om försörjningsstöd (socialbidrag). Du kontaktar då Mottagningsgruppen på socialkontoret.
Information om ekonomi och socialbidrag i Göteborgs Stad

Du kan också få råd och stöd i budget- och skuldfrågor, då vänder du dig till Göteborgs budget- och skuldrådgivning

Söker du jobb

Om du är arbetslös kan du vända dig till Arbetsförmedlingen i Angered. Vi har flera verksamheter i Angered för dig som har försörjningsstöd och har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Vad som kan passa just dig får du hjälp med av din handläggare. Här hittar du mer information om Motiva - ett framgångsrikt projekt i Angered.

Behöver du stöd

Angered erbjuder olika typer av råd, stöd och skydd till barn och unga. Du kontaktar då Mottagning Barn och Unga via socialkontoret. Det är också hit du vänder dig om du är orolig för barn som riskerar att fara illa.
Information om familj, barn och ungdom i Göteborgs Stad

För dig som behöver råd och stöd i din föräldraroll eller om du är ungdom och behöver prata med någon, kan du ta kontakt direkt med resursenheten barn och unga.

Vuxenenheten arbetar med våld i nära relationer, hedersproblematik och missbruk. Kontakta Vuxenenheten via socialkontoret. Information om missbruk, våld och brott i Göteborgs Stad

Är du ny i Sverige?

Du som är nyanländ i Sverige, har uppehållstillstånd och bor i Angered kan få stöd av integrationsvägledarna i Angered.
Här hittar du mer information om vilket stöd du kan få.

Våld i nära relationer

Har du blivit utsatt för våld av någon du känner? Känner du en person som utsätts för för våld av någon i sin närhet? Eller vill du veta mer? Då kan du besöka våld i nära relationer.se för information och råd om våld. Här finns också en hjälpguide för dig som själv är utsatt eller utsätter någon för relationsvåld.

För dig som stödjer en närstående

Ger du stöd eller vårdar en närstående kan du själv behöva avlastning och stöd emellanåt. I stadsdelen finns en anhörigkonsulent som gärna bistår med råd och stödjande samtal. Du kan också få information om avlastning som finns för dig i stadsdelen för att du skall orka med din uppgift att vara närstående vårdare.
Mer information om anhörigstöd i Angered
Information om anhöriga och frivilliga i Göteborgs Stad

Familjehem

Ett familjehem är en familj som har tid och kraft över i sitt liv och som gärna vill hjälpa någon annans barn. Hur länge barnet bor i familjehemmet kan variera från en kortare period till hela uppväxten. Är du intresserad av att bli familjehem, kontakta oss på tel 020-444 001 eller familjehem@goteborg.se.
Information om Familjehem Göteborgs Stad

Kontaktfamilj, kontaktperson

Kontaktfamiljer fungerar som stöd för familjer och tar emot barn och ungdomar, som behöver komma hemifrån, en till två helger i månaden. Att vara kontaktperson innebär att ha kontakt med lite större barn och ungdomar, en eller flera gånger i veckan. Kontaktverksamheten når du via socialkontoret.
Information om kontaktfamilj i Göteborgs stad och Information om kontaktperson i Göteborgs stad

Kontakta socialkontoret i Angered

Alla verksamheter på den här sidan når du genom att kontakta oss.

Socialkontoret i Angered

Socialjour dygnet runt

Socialjouren är socialtjänstens jourverksamhet efter kontorstid. Socialjouren erbjuder stöd och insatser till människor i en akut social situation under kvällar, nätter och helger.

Mer information och kontaktuppgifter till socialjouren

Om du vill överklaga ett beslut

Om du har ansökt om bistånd enligt socialtjänstlagen och din ansökan har avslagits helt eller delvis kan du överklaga. Överklagandet ska ske skriftligt inom tre veckor
Mer information om att överklaga

Organisation och ledning

Mer information om förvaltningens organisation och ledning