Hälso- och sjukvård i Angereds stadsdelsförvaltning

Västra Götalandsregionen ansvarar för att du som bor i Västra Götaland får den hälso- och sjukvård som du behöver. Vården kan vara allt från råd på telefon till besök på vårdcentral och specialistinsatser på sjukhus.

Vården ska hålla hög kvalitet, ges på lika villkor och vara lätt att nå. Hälso- och sjukvården arbetar förebyggande genom information och direkta insatser. Patienterna ska så långt som möjligt själva kunna välja sjukhus eller vårdcentral. Västra Götalandsregionen ansvarar för att invånarna kan få den hälso- och sjukvård de behöver.

Hemsjukvård, ett alternativ till sjukhusvård

Hemsjukvård är ett samlingsnamn för all sjukvård som ges i patientens hem. Den vänder sig till patienter i alla åldrar med långvariga behov av sjukvård, rehabilitering eller hjälpmedel.
Hemsjukvård är ett alternativ till sjukhusvård och det är din läkare som skriver en remiss när du har behov av hemsjukvård. Hemsjukvården har ett nära samarbete med hemtjänsten. Hemsjukvården i Angered förmedlas av Hälso-och sjukvårdsenheten som finns dels på Hammarkulletorget 62 B i anslutning till Hammarhus äldreboende och dels till vänster innanför entrén till Gunnareds Äldreboende, Triörgatan 6. Kontakta hemsjukvården i Angered.
Information om hemsjukvård i Göteborgs Stad

Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska - MAS

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har ett övergripande ansvar för den hälso- och sjukvård som bedrivs i stadsdelen. Det innebär ett ansvar för en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet. Dessutom ansvarar MAS:en för;

  • att det finns säkra rutiner för journalföring och läkemedelshantering
  • att den boende får den hälso- och sjukvård som en läkare bestämt

Hälsoteket i Angered

Här kan du öka din kunskap om hälsa, vi ger tips och har aktiviteter i olika former. Hos oss kan du träna, gå på föreläsningar eller delta i kurser. Aktiviteterna är gratis och anmälan krävs enbart för våra kurser.
Mer information om Hälsoteket i Angered

Organisation och ledning

Mer information om förvaltningens organisation och ledning