Förskola och utbildning i Angereds stadsdelsförvaltning

Angered är ett område som ständigt utvecklas och många av våra skolor är nybyggda eller nyligen renoverade. När barn och elever kommer till förskolor och skolor i Angered möter de en pedagogisk helhet från 1 till 16 år. Vi erbjuder en skola för alla med varierande lärmiljöer som rustar barnen för samhället idag och i framtiden.

El Sistema i Angereds förskolor

Att lära sig spela instrument tillsammans med andra ger inte bara nya vänner och nya kunskaper. Det väcker också drömmar, skapar glädje och ger barnen ökad självkänsla. Genom El Sistema kommer nyanlända snabbt in en gemenskap, innan de lärt sig svenska. Genom att spela, sjunga och dansa lär sig barnen att ”lyssna, titta, kämpa – och andas”.

El Sistema-verksamhet finns på flera förskolor i Angered. För mer information kontakta:
Ulrica Boije, förskolechef, 0707-28 63 80, ulrica.boije@angered.goteborg.se
Teresa Hedborg, musikpedagog, 073-6652002, teresa.hedborg@angered.goteborg.se

Förskola eller familjedaghem?

I Angered finns det cirka 50 kommunala förskolor med pedagogisk verksamhet och omsorg för barn mellan ett och fem år. Förskolorna varierar i storlek och pedagogisk inriktning. Här finns också familjedaghem (dagbarnvårdare). Förutom de kommunala förskolorna finns det flera enskilda förskolor. Du kan söka till vilken förskola i Göteborg som du själv vill.

Öppna förskolan är gratis

Öppen förskola vänder sig till barn mellan noll och sex år. Det är gratis att besöka öppna förskolor och du behöver inte anmäla dig i förväg. Här kan du läsa mer om Öppna förskolan i Göteborgs Stad och här hittar du även kontaktuppgifter till våra öppna förskolor i Angered.

Ansök om förskoleplats

Ansökning sker via e-tjänsten ansök till förskoleverksamhet. För mer information om förskolorna i Angered ring eller mejla förskoleadministrationen. Du som saknar svenskt personnummer och därför inte kan använda e-tjänsten kan hämta och lämna ansökningsblanketter på Medborgarkontoren som finns i Hammarkullen och Angered centrum.

Om du vill söka plats till någon av de enskilda, ej kommunala, förskolorna får du vända dig direkt till respektive förskola.

Fritidshem - för barn mellan 6 och 9 år

I Angereds skolor finns fritidshem för barn mellan sex och nio år. Anmäl intresse för plats på fritidshem till köassistenterna. Här hittar du mer information om vad som gäller för fritidshem och fritidsklubb.

Nyanlända barn och elever

Allmän information för nyanlända om den svenska förskolan och skolan.

Politikerna i Angered har beslutat att förskola och skola ska ge extra stöd till alla nyanlända barn och elever under deras första två år i Sverige. De ska kunna tillgodogöra sig verksamheten inom förskola och skola på likvärdiga villkor som jämnåriga födda i Sverige.

Så här jobbar Angered med nyanlända barn i förskolan. Som bilaga till materialet Barnets Bästa finns även en lärarhandledning.

Grundskolan

I Angered finns närmare 20 kommunala grundskolor och två fristående skolor för elever från förskoleklass till och med år 9. Inom grundskolan finns även särskola. Alla skolor för de yngre eleverna har fritidshem eller fritidsklubbar och för de äldre eleverna finns fritidsgårdar. Våra skolor utmärks av mångfald och olika profiler.
Alla grundskolor har en webbadress som är goteborg.se/grundskolansnamn

På goteborg.se finns gemensam information om grundskolorna i Göteborgs Stad. Här hittar du även läsårstider för grundskolan.

Vilken mat som serveras på Angereds grundskolor just idag ser du på Din skolmat. Du kan också ladda ner en app till din smartphone för att se samma matsedel.

Schillerska Gårdsten

Schillerska Gårdsten är en utbildning för ungdomar i åldern 16-19 år som saknar grundskolebetyg för att komma in på ett nationellt program. Här får eleverna hjälp att ta sig tillbaka till studier samt motivation för framtiden.

På Schillerska Gårdsten
- går eleverna i skolan hela veckan med fasta tider.
- studerar alla elever på heltid utifrån en individuell studieplan.
- är undervisningen i små grupper (max 8 elever).
- får alla elever möjlighet att lära sig grunderna i matlagning samt få betyg i hemkunskap.
- får eleverna praktik i skolans kök.
- finns behöriga lärare i åtta grundskoleämnen.
- finns coach på heltid som stödjer eleverna.

Utbildningen har tjugofyra platser och eleverna kan börja när som helst under året.

Kontakt för ett studiebesök eller anmälan
Iben Danielsen, projektledare/coach, 0707-780 08 01
Jonas Johansson, programsamordnare/kurator 0705-20 06 45
Olof Gårdstedt, rektor 0705-48 51 41

Schillerska Gårdsten är en del av Skyddsnätet Individuellt Alternativ. Utbildningen arrangeras i samverkan mellan Utbildningsförvaltningen i Göteborg, Stadsdelsförvaltningen Angered och Gårdstensbostäder.

Skolskjuts, vad gäller egentligen?

Enligt skollagen kan en elev ha rätt till skolskjuts till och från skolan. Här kan du läsa mer om vad som gäller i Angered.

Angeredsgymnasiet

I Angered finns en gymnasieskola, Angeredsgymnasiet. Det finns flera gymnasieskolor i Göteborg, du hittar information om dem alla här tillsammans med all övrig information om gymnasieskolorna i Göteborg.

Organisation och ledning

Mer information om förvaltningens organisation och ledning