Anhörigstöd Angered

Anhörigstöd riktar sig till dig- familjemedlem, släkting, vän eller granne- som stödjer eller vårdar en närstående som har långvarig sjukdom, funktionsnedsättning, missbruk, psykisk ohälsa eller är äldre.

Anhörigstöd är ett stöd för dig

Vi erbjuder samtal, information, råd och stöd och möjlighet att träffa andra i liknande situation.

  • Vi har tystnadsplikt och har ingen dokumentationsskyldighet.
  • Kontakten med oss är gratis.
  • Prata med oss om din situation så vi tillsammans kan hitta vägar för att underlätta för dig.
  • Vi kan träffas eller pratas vid i telefon

Telefonstöd för dig som är anhörig till person med beroende

Du är välkommen att ringa tisdagar klockan 12.30-14. Telefon 031-365 13 00.

Läs mer om anhörigstöd

Här kan du få mer information om anhörigstöd i Göteborgs Stad