Äldreomsorg i Angereds stadsdelsförvaltning

För att underlätta den dagliga tillvaron för dig som senior kan du få stöd och service av flera olika slag. Den som vill ska kunna bo kvar i sitt hem med stöd av exempelvis larm, hemtjänst och gemenskap på träffpunkter och aktiviteter. För den som inte klarar det finns särskilda boendeformer.

När kontaktar jag biståndshandläggaren?

Det är hos biståndshandläggaren du ansöker om att få trygghetslarm, hemtjänst, plats i äldreboende samt plats i dagverksamhet för personer med demens. Kontakta din biståndshandläggare i Angered.

Träffpunkter för alla seniorer

I Angered finns flera träffpunktslokaler med öppen verksamhet för alla seniorer. Du är välkommen till en stunds gemenskap med nya och gamla vänner för en kopp kaffe, en pratstund eller att delta i någon aktivitet som du valt.

Vårdar eller hjälper du en närstående?

Då kan du själv behöva avlastning och stöd emellanåt. I stadsdelen finns ett anhörigcenter som gärna hjälper dig med råd och stödjande samtal. Du kan också få information om vilken avlastning som finns för dig i stadsdelen för att du ska orka med din uppgift att vara närstående vårdare.
Kontakta anhörigstöd i Angered
Information om anhörigstöd i Angered
Information om anhörigstöd i Göteborgs Stad

Fixartjänst hjälper dig i hemmet

Du som är 65 år eller äldre kan få hjälp med enklare sysslor i hemmet. Fixartjänst är gratis, men du får själv betala eventuella kostnader för material. Personen som kommer hem till dig och fixar är anställd inom äldreomsorgen i Angered. Är du 65-66 år så ansöker du om fixartjänst hos biståndshandläggare. Är du 67 år eller äldre, så du kan själv kontakta Fixartjänst i Angered.
Information om fixartjänster i Göteborgs Stad

Dagverksamhet för dig med en demenssjukdom

Dagverksamheten Blåmesen är till för dig som har en demenssjukdom och bor kvar i hemmet och behöver stöd i ditt vardagsliv. På Blåmesen umgås vi och gör trevliga saker tillsammans. Vardagssysslor, promenader, ja allt som gör att du mår bra. Vi serverar även frukost, kaffe med dopp och lunch, allt till självkostnadspris.

Hemtjänst och trygghetslarm

Du ska kunna bo kvar och leva i ditt eget hem även när du blir äldre, så länge du vill och orkar. Hemtjänsten i Angered ger dig den hjälp du kan behöva och du kan också få ett trygghetslarm. Du ansöker om hemtjänst och trygghetslarm hos äldreomsorgens biståndshandläggare.
Information om hemtjänst i Göteborgs Stad

Hemsjukvård i ditt hem

Hälso-och sjukvårdsenheten vänder sig till dig som har stora svårigheter att ta dig till din vårdcentral och därför behöver sjukvården i det egna hemmet. Bor du på ett äldreboende omfattas du alltid av kommunens hälso- och sjukvårdsansvar. Oavsett om du bor i eget boende eller på äldeboende ansvarar hälso- och sjukvårdsenheten även för insatser utförda av sjukgymnast och arbetsterapeut. Det är din nuvarande vårdgivare som gör en första bedömning av behov för hemsjukvård. Kontakta hemsjukvården i Angered.

När du inte längre kan bo kvar hemma

Det finns fyra äldreboenden i stadsdelen, alla med lite olika inriktning. Bland annat har vi två enheter för finsktalande äldre, Onnela och Rauhala. Du får hyra en lägenhet med dagligt stöd i ditt omsorgs- och vårdbehov när du inte längre kan bo kvar hemma. Du ansöker om plats på äldreboende hos äldreomsorgens biståndshandläggare.

Organisation och ledning

Mer information om förvaltningens organisation och ledning