Foto: Mats Udde

Angereds stadsdelsförvaltning

Aktuellt

 • Jobbhörnet i Angered - en väg till arbete

  Publicerad 17 mars 2017

  I Angered finns personer med stor kompetens och erfarenhet men som av olika anledningar befinner sig utanför arbetsmarknaden. Jobbhörnet kan vara ett sätt att komma ut i arbetslivet.

 • Stadsrevisionen kritiserar Stadsdelsnämnden Angered

  Publicerad 8 mars 2017

  Göteborgs Stads revision kritiserar i sin rapport idag, Stadsdelsnämnden Angered när det gäller helheten, det vill säga mängden av områden där förvaltningen har problem. Områden som revisionen ser särskilt allvarligt på är brandskydd, arbetsmiljö och handläggningen av hemvårdsbidrag och kontanthantering. En del av detta har visat sig i samband visselblåsningarna i höstas.

 • Angered flaggar på Sverigefinnarnas dag

  Publicerad 24 februari 2017

  I dag fredag 24 februari är det Sverigefinnarnas dag och vi flaggar för att uppmärksamma den sverigefinska befolkningen som är en av fem nationella minoriteter.

 • Återkrav och polisanmälan

  Publicerad 8 februari 2017

  Sektor Äldreomsorg samt Hälso- och Sjukvård anlitade under 2016 konsultbolaget Caput AB för utbildning av medarbetare och chefer. Uppdraget blev nästan dubbelt så dyrt som det angavs i upphandlingen och betalades i förskott. I höstas avslutade förvaltningen samarbetet med konsulten innan alla utbildningar var genomförda. Stadsdelsförvaltningen skickade i måndags (2017-02-06) ett krav till Caput AB för de utbildningstillfällen och handledningar, som inte genomförts.

 • Nämndmöte med tema kvalitetsutveckling av maten i Angered

  Publicerad 20 januari 2017

  Nämndmötet den 17 januari hade kvalitetsutveckling av maten i Angered som tema men även etablering av tillfälliga utbildningslokaler vid Bergums skola och ny familjecentral på Vaniljgatan 27 i Lövgärdet togs upp.

 • Syns bättre i mörkret med en reflex i Angered!

  Publicerad 16 januari 2017

  Med en reflex blir gångtrafikanter mer synliga i trafiken och bidrar till ökad säkerhet i hela Angered. Därför delar Angereds stadsdelsförvaltning ut gratis reflexer på flera platser i stadsdelen.

 • Sektorschef slutar i Angered

  Publicerad 21 december 2016

  Chefen för sektor Äldreomsorg samt Hälso- och Sjukvård har sagt upp sig från sin tjänst.

 • Skolutredningen färdig -Elevens lärande och utveckling i fokus

  Publicerad 8 december 2016

  I maj 2015 gav kommunstyrelsen stadsledningskontoret i uppdrag att utreda styrning och ledning av grundskolan (F-9), grundsärskolan och fritidshem. Uppdraget avgränsades i november 2016 till att ansvaret överförs från stadsdelsnämnderna till central nämnd. Nu är utredningens slutrapport lämnad till kommunstyrelsen.

 • Pimp My Soc! Barn och unga delaktiga i pimpning av socialkontoret i Angered

  Publicerad 5 december 2016

  De flesta barn slipper besöka socialtjänsten, men inte alla. De barn och ungdomar som kommer i kontakt med socialtjänsten, kommer till en miljö som sällan är anpassad och utformad för dem. Genom att satsa på Pimp My Soc vill de som arbetar med barn och unga inom Individ och familjeomsorg i Angered ändra på det. Nu invigs tre samtalsrum på socialkontoret som har pimpats (gjorts fina) utifrån barns och ungdomars egna önskemål. Angered är det första stadsdel i Göteborgs Stad som jobbar med konceptet Pimp My Soc och målet är att skapa en avslappnad miljö där de unga besökarna kan känna lugn och trygghet. Imorgon tisdag 6 december kl 13 invigs de tre pimpade samtalsrummen på socialkontoret på Hjällbo Lillgata. Välkomna!

 • 10 miljoner som ska förbättra hälsan för barn och unga i Angered

  Publicerad 24 november 2016

  Stadsdelsförvaltningen Angered storsatsar på att hitta möjligheter för att förbättra folkhälsan hos barn och unga. Satsningen är ett samarbete mellan åtta olika samarbetsparter och möjliggörs av att Vinnova (Sveriges innovationsmyndighet) satsar 10 miljoner kronor på projektet som ska möjliggöra att risker identifieras så tidigt som möjligt och att rätt åtgärder vid rätt tid sätts in för ett barn eller en ungdom.

 • Trygghetsvandringar i Rannebergen och Lövgärdet

  Publicerad 20 november 2016

  I veckan bjuds boende i Rannebergen respektive Lövgärdet in till trygghetsvandringar i områdena. Kom och träffa representanter från kommunen, polisen, bostadsbolag med flera och diskutera hur områdena kan bli tryggare.

 • Information med anledning av söndagens skjutning i Lövgärdet

  Publicerad 31 oktober 2016

  I söndags kväll hittades en man vid en fotbollsplan i Lövgärdet. Han var skjuten och dog senare på sjukhuset. Stadsdelens fältassistenter kommer att arbeta i Lövgärdet och Gårdsten under eftermiddagar och kvällar den närmaste tiden.

 • På El Sistema i Angered är alla välkomna

  Publicerad 26 oktober 2016

  Flera gånger i veckan träffas barn och ungdomar för att spela i orkester och sjunga i kör. För familjen från Kosovo har El Sistema i Angered fungerat som en dörröppnare, till nya vänner och till det svenska språket.

 • Hammarkullens parklek och Minimix invigs 20 oktober

  Publicerad 18 oktober 2016

  Mellan bostadshusen vid Hammarkulletorget ligger Hammarparken. Här finns bland annat lekplats, utegym, grillar och bollplaner och nu också en parklek där pedagoger håller i aktiviteter för barn i åldrarna 0-9 år. Den 20 oktober invigs parkleken tillsammans med fritidsverksamheten Minimix, som flyttat in i samma lokal.