Foto: Mats Udde

Angereds stadsdelsförvaltning

Aktuellt

 • Ett steg närmare kortare arbetsvecka i Lövgärdet

  Publicerad 28 april 2017

  Angereds stadsdelsförvaltning har beviljats två miljoner kronor i stimulansmedel för att prova nya arbetssätt inom socialtjänsten, bland annat genom att införa 30-timmars arbetsvecka på försök. Beslutet om stimulansmedel är ett första steg mot att prova 30-timmars arbetsvecka. Innan försöket kan inledas måste frågan tas upp i personalutskottet och kollektiv slutas.

 • Oro i Hammarkullen i helgen

  Publicerad 10 april 2017

  I helgen har det varit oroligt i Hammarkullen. Stadsdelen arbetar tillsammans med polisen för att skapa trygghet och minska brottsligheten.

 • Det handlar om kärlek på Lövgärdesskolan

  Publicerad 27 mars 2017

  Den här veckan står kärlek och frihet i fokus på Lövgärdesskolan. Frihet att välja vem man vill vara tillsammans med, vad man vill göra på sin fritid och vad man vill utbilda sig till. – Det är viktigt att veta att alla har samma rättigheter och att alla har rätt att själva välja sitt eget liv, säger Marika Andersson, rektor på Lövgärdesskolan. Kärleksveckan avslutas med vernissage kl 15.30–17 på fredag eftermiddag då eleverna får visa sina föräldrar och vänner vad de jobbat med under veckan.

 • Stadsrevisionen kritiserar Stadsdelsnämnden Angered

  Publicerad 8 mars 2017

  Göteborgs Stads revision kritiserar i sin rapport idag, Stadsdelsnämnden Angered när det gäller helheten, det vill säga mängden av områden där förvaltningen har problem. Områden som revisionen ser särskilt allvarligt på är brandskydd, arbetsmiljö och handläggningen av hemvårdsbidrag och kontanthantering. En del av detta har visat sig i samband visselblåsningarna i höstas.

 • Angered flaggar på Sverigefinnarnas dag

  Publicerad 24 februari 2017

  I dag fredag 24 februari är det Sverigefinnarnas dag och vi flaggar för att uppmärksamma den sverigefinska befolkningen som är en av fem nationella minoriteter.

 • Återkrav och polisanmälan

  Publicerad 8 februari 2017

  Sektor Äldreomsorg samt Hälso- och Sjukvård anlitade under 2016 konsultbolaget Caput AB för utbildning av medarbetare och chefer. Uppdraget blev nästan dubbelt så dyrt som det angavs i upphandlingen och betalades i förskott. I höstas avslutade förvaltningen samarbetet med konsulten innan alla utbildningar var genomförda. Stadsdelsförvaltningen skickade i måndags (2017-02-06) ett krav till Caput AB för de utbildningstillfällen och handledningar, som inte genomförts.

 • Nämndmöte med tema kvalitetsutveckling av maten i Angered

  Publicerad 20 januari 2017

  Nämndmötet den 17 januari hade kvalitetsutveckling av maten i Angered som tema men även etablering av tillfälliga utbildningslokaler vid Bergums skola och ny familjecentral på Vaniljgatan 27 i Lövgärdet togs upp.

 • Sektorschef slutar i Angered

  Publicerad 21 december 2016

  Chefen för sektor Äldreomsorg samt Hälso- och Sjukvård har sagt upp sig från sin tjänst.

 • Pimp My Soc! Barn och unga delaktiga i pimpning av socialkontoret i Angered

  Publicerad 5 december 2016

  De flesta barn slipper besöka socialtjänsten, men inte alla. De barn och ungdomar som kommer i kontakt med socialtjänsten, kommer till en miljö som sällan är anpassad och utformad för dem. Genom att satsa på Pimp My Soc vill de som arbetar med barn och unga inom Individ och familjeomsorg i Angered ändra på det. Nu invigs tre samtalsrum på socialkontoret som har pimpats (gjorts fina) utifrån barns och ungdomars egna önskemål. Angered är det första stadsdel i Göteborgs Stad som jobbar med konceptet Pimp My Soc och målet är att skapa en avslappnad miljö där de unga besökarna kan känna lugn och trygghet. Imorgon tisdag 6 december kl 13 invigs de tre pimpade samtalsrummen på socialkontoret på Hjällbo Lillgata. Välkomna!

 • 10 miljoner som ska förbättra hälsan för barn och unga i Angered

  Publicerad 24 november 2016

  Stadsdelsförvaltningen Angered storsatsar på att hitta möjligheter för att förbättra folkhälsan hos barn och unga. Satsningen är ett samarbete mellan åtta olika samarbetsparter och möjliggörs av att Vinnova (Sveriges innovationsmyndighet) satsar 10 miljoner kronor på projektet som ska möjliggöra att risker identifieras så tidigt som möjligt och att rätt åtgärder vid rätt tid sätts in för ett barn eller en ungdom.

 • Trygghetsvandringar i Rannebergen och Lövgärdet

  Publicerad 20 november 2016

  I veckan bjuds boende i Rannebergen respektive Lövgärdet in till trygghetsvandringar i områdena. Kom och träffa representanter från kommunen, polisen, bostadsbolag med flera och diskutera hur områdena kan bli tryggare.