Foto: Mats Udde

Angereds stadsdelsförvaltning

Aktuellt

 • ​Ungdomarnas tur i Angered

  Publicerad 23 november 2017

  Välkommen till en dag skapad av ungdomar med ungdomar som fokuserar på demokrati, makt och samhällsfrågor. På plats finns bland andra Ann-Sofie Hermansson, kommunstyrelsens ordförande, stadsdelsdirektörerna från Angered och Östra Göteborg och många fler. Nu är det Vår tur – ungdomarnas tur – i Angered och Östra Göteborg.

 • En vecka i kärlekens tecken på Lövgärdesskolan i Angered

  Publicerad 21 november 2017

  Frihet och kärlek står på elevernas scheman när Kärleksveckan arrangeras för andra året i rad på Lövgärdesskolan. På torsdag den 23 november kl 14-16 är det vernissage på skolan där eleverna får visa sina föräldrar, vänner och Lövgärdesbor vad de jobbat med under veckan.

 • 2017 års vinnare av kulturpriset och idrotts- och föreningsstipendium

  Publicerad 17 november 2017

  Varje år delas Angereds kulturpris och idrotts- och föreningsstipendium ut av stadsdelsnämnden i Angered. Priserna är till för att stödja, uppmuntra och belöna personer inom olika kulturområden och inom idrotts- och föreningsverksamhet. I går delades priserna för 2017 ut.

 • Angered höjer lönerna för alla rektorer i stadsdelens särskilt utsatta områden

  Publicerad 15 november 2017

  Skolverkets statliga bidrag skulle höja lönerna för yrkesskickliga rektorer i områden med svåra förutsättningar, för att höja utbildningens kvalitet för nyanlända. Men i Angered gav Skolverkets beräkningar ett snett resultat. -Flera rektorer som verkligen borde fått det, fick ingen tilldelning. Därför valde jag att fatta beslut om att vi skjuter till pengar från stadsdelen för att höja lönen för alla rektorer som arbetar i särskilt utsatta områden. Detta gör vi samtidigt som vi tar emot statsbidraget, säger Rickard Ernebäck, stadsdelsdirektör i Angered.

 • Tillgänglighet är viktigt för kulturskolan i Angered

  Publicerad 14 november 2017

  I Angered jobbar kultur och fritid för att skapa möjligheter för alla att delta i olika former för aktiviteter på sin fritid. Att tillgängliggöra aktiviteter på kulturskolan för barn med funktionsvariationer är ett viktigt led i detta.

 • Samordnade insatser ska stärka tryggheten i Angered

  Publicerad 10 november 2017

  Under hösten har det varit flera händelser i delar av stadsdelen Angered i Göteborg. På grund av detta kommer stadsdelsförvaltningen under kommande vecka göra insatser som ska stärka tryggheten ytterligare.

 • Inbjudan till ljusinvigning av tunnel i Rannebergen

  Publicerad 20 oktober 2017

  Tisdagen den 24 oktober invigs gångtunneln mellan Vättleskolan och Rannebergsskolan med ljus och konst. Tunneln lyses upp med ljuslyktor som elever från båda skolorna har skapat.

 • Unga påverkar utvecklingen i Angered

  Publicerad 18 oktober 2017

  Att ge ungdomar möjlighet till inflytande och delaktighet i samhällets utveckling är en viktig fråga, dels för att skapa tillit till det demokratiska systemet och för att kunna utveckla ett hållbart samhälle. I Angered arbetar vi med att öka ungdomar delaktighet och inflytande på olika sätt.

 • Aktivitetshus öppnas i Hammarkullen

  Publicerad 17 oktober 2017

  Förra veckan invigdes Hammarkullens nya aktivitetshus. Verksamheten är en av stadsdelens satsningar på att skapa en trygg och hälsofrämjande livsmiljö i Hammarkullen.

 • Skolfam gör skillnad för familjehemsplacerade barn

  Publicerad 10 oktober 2017

  Skolfam är en förebyggande arbetsmodell som syftar till att förbättra skolresultat för barn som bor i familjehem och som går i grundskolan årskurs F-9. Syftet är att öka barnens förutsättningar till goda skolresultat och därmed skapa bättre livschanser och möjligheter till ett bra liv i samhället.

 • 3000 böcker delas ut till barnen i Angered

  Publicerad 18 september 2017

  Det är viktigt att barn läser. Därför delar biblioteken i Angered ut bokpåsar till alla barn som går i förskoleklass i stadsdelen Angered i Göteborg. Nu har förskoleklasserna i Hjällbo fått de första bokpåsarna.

 • Lex Sarah-anmälan om handläggning inom socialtjänsten

  Publicerad 6 september 2017

  Socialtjänsten i Angered har gjort en lex Sarah-anmälan om socialtjänstens egen hantering av ärendet med en person som sökt hjälp. Personen har varit i kontakt med flera olika enheter inom socialtjänsten.

 • Anmälan om felaktighet i upphandling

  Publicerad 30 augusti 2017

  Göteborgs Stads visselblåsarfunktion utreder just nu en konsultupphandling som gjorts för att arrangera Stadsdelsförvaltningen Angereds Chefsdagar i oktober 2016.

 • Fel på skolkorten för läsåret 2017/2018 i Angered

  Publicerad 11 augusti 2017

  Alla grundskoleelever i Angered har tyvärr fått skolkort med felaktiga födelsedatum och många har felaktig giltighetstid. Vi beklagar verkligen detta och jobbar med att rätta till problemet.

 • Rån i Eriksbo

  Publicerad 24 juli 2017

  I går kväll, 23 juli, var det ett rån i en butik i Eriksbo. Krisstödjare rör sig i området för att prata med de boende.

 • Gårdsten i helgen

  Publicerad 21 juli 2017

  Det kommer vara öppet i Växthuset i Lindgården klockan 13-15 lördag och söndag. I kväll kommer de boende ha en samling klockan 19 för att hedra de avlidna.

 • Sommaraktiviteter i hela staden- varje dag!

  Publicerad 18 juli 2017

  I år satsar Göteborgs Stad tillsammans med många av stadens föreningar för att göra sommarlovet till något alldeles extra. Syftet är att alla ska få vara med om roliga och spännande upplevelser under sommaren, oavsett var de bor.

 • Västtrafik utökar kollektivtrafiken

  Publicerad 6 juli 2017

  Under 2018 statsar Västtrafik på ökat resande med kollektivtrafik och bättre framkomlighet. Det innebär en del förbättringar av kollektivtrafiken i Angered och en ökad tillgänglighet för Angeredsborna till andra delar av staden.

 • Betygsresultatet för niondeklassare i Angereds kommunala skolor är nu klart

  Publicerad 21 juni 2017

  En kontinuerlig skolgång är grunden för bra skolresultat. Det visar betygsresultaten för vårterminen 2017. Samtidigt har andelen elever med gymnasiebehörighet, andelen elever med godkänt betyg i alla ämnen och det genomsnittliga meritvärdet minskat i Angereds kommunala skolor.

 • Förnyat medborgarlöfte i Angered ska öka tryggheten i offentliga miljöer

  Publicerad 14 juni 2017

  Under två år har polisen och stadsdelsförvaltningen haft medborgarlöfte om störande mopedåkning i Angered. Trygghetsundersökningar visar att Angeredsborna upplever att satsningen har gett resultat. Nu utlovas aktiviteter för att öka tryggheten i offentliga miljöer, särskilt i Angereds centrum.