Avenyn ska bli vackrare

Hösten 2015 startade den efterlängtade upprustningen av Göteborgs paradgata.

Syftet: Att skapa en unik destination, ett konst- och kulturstråk med maximal tillgänglighet.

Här kan du läsa mer om upprustningen av Avenyn.

Detta ska vi göra

Anlägga ett vattenspel med ljuseffekter.

Lägga ny beläggning med inbyggt ljus.

Renovera markvärmen.

Förbättra för busstrafiken.