Mötestider i trafiknämnden

Trafiknämnden håller tolv möten under året och färdtjänstutskottet har sju möten. Cirka en vecka innan sammanträdet kan du läsa handlingarna. Länk finns längre ned på sidan. Mötena är inte öppna för allmänheten. Efter varje möte kan du ta del av protokollet.

Mötestider för trafiknämnden under 2017

Alla sammanträden äger rum klockan 9.00 – 15.00

Torsdagen 2017-02-09

Torsdagen 2017-03-23

Torsdagen 2017-04-27

Torsdagen 2017-05-18

Onsdagen 2017-06-21

Torsdagen 2017-08-31

Onsdagen 2017-09-27

Torsdagen 2017-10-26

Fredagen 2017-11-24

Fredagen 2017-12-15

Föredragningslistor och protokoll

Trafiknämndens färdtjänstutskotts mötestider

Tisdag 9 februari kl. 18:00

Måndag 14 mars kl. 15.00

Måndag 18 april kl.15.00

Tisdag 7 juni temadag, heldag från kl 9:00

Måndag 19 september kl.15.00

Måndag 24 oktober kl.15.00

Måndag 12 december, färdtjänstutskottet kl.18:00 ( Råd och utskott samma dag )

Handlingar och protokoll