Mötestider i trafiknämnden

Trafiknämnden håller tolv möten under året och färdtjänstutskottet har sju möten. Cirka en vecka innan sammanträdet kan du läsa handlingarna. Länk finns längre ned på sidan. Mötena är inte öppna för allmänheten. Efter varje möte kan du ta del av protokollet.

Mötestider för trafiknämnden under 2018

 • Torsdag 8 februari
 • Tisdag 13 mars
 • Måndag 23 april
 • Torsdag 24 maj
 • Onsdag 20 juni
 • Torsdag 30 augusti
 • Torsdag 27 september
 • Tisdag 30 oktober
 • Torsdag 29 november
 • Måndag 10 december

Föredragningslistor och protokoll

Trafiknämndens färdtjänstutskotts mötestider

 • 22 januari kl 15-17
 • 9 april kl 15-17
 • 7 juni kl 14-15:30
 • 10 september kl 15-17
 • 8 oktober kl 15-17
 • 3 december kl 15-17

Handlingar och protokoll

Trafiknämndens arbetsutskotts mötestider

 • Tisdag 30 januari
 • Måndag 26 februari
 • Tisdag 10 april
 • Tisdag 8 maj
 • Tisdag 5 juni
 • Torsdag 16 augusti
 • Tisdag 11 september
 • Tisdag 16 oktober
 • Tisdag 13 november
 • Fredag 23 november

handlingar och protokoll