Trafikkontorets miljö, etik och sociala krav

Här kan du läsa mer om de riktlinjer och krav som trafikkontoret har på sina anbudsgivare, leverantörer, entreprenörer, konsulter och samarbetspartner.

Miljö, etik och sociala krav

Trafikkontorets krav på entreprenader finns samlade i Teknisk Handbok,

Så påverkar arbetsmaskinerna i byggentreprenaderna klimatet

Här kan du läsa rapporten om hur arbetsmaskiner i byggentreprenader påverkar klimatet

Sociala och etiska krav

Miljökrav vid upphandling av entreprenader

Alla gemensamma miljökrav för entreprenader finner du i Teknisk Handbok (reviderad 2018)

Kontakt

Har du frågor om trafikkontorets miljö, etik och sociala krav kan du kontakta oss på 031-365 00 00 (växel) och be att få tala med miljöstrategen på trafikkontoret.