Pedagogiskt material om trafik

Trafikkontoret har tagit fram information som hjälper dig som pedagog att enkelt integrera trafik i skolans olika ämnen.

På egna ben

Göteborgs Stad vill genom Utmaningen På egna ben stimulera en ökning av andelen gång- och cykelresor till och från skolan. På så sätt kan vi minska bilresorna och barnen får en bättre hälsa och miljö. Samtidigt förbättras deras trafiksäkerhet och integrering av kunskapsområdet trafik i skolan främjas genom ”Gå och Cykla till skolan utmaning”.

Följ länken till www.paegnaben.se

Young Rider

Young Rider - På moped i Göteborg är Trafikkontorets satsning på ungdomar i mopedåldern. 15-åringar är den enskilt största trafikantgrupp som skadas svårt och dör i trafiken, företrädelsevis i mopedolyckor. Många av ungdomarna hade kommit betydligt lindrigare undan om de varit mer medvetna om riskerna i trafiken.

Följ länken till www.moped.nu