Asbjörn Hanssen

Trafikkontoret

Sommarlovskort till ungdomar i år 6-9 eller åk 1-2 på gymnasiet

21 juni 2018 I slutet av maj skickas sommarlovskorten ut till Göteborgs skolelever. Med sommarlovskortet kan du åka gratis med kollektivtrafiken inom hela Västra Götaland samt Kungsbacka kommun. Kortet gäller hela sommaren, dygnet runt, från den 1 juni till den 31 augusti 2018. Här kan du läsa mer om sommarlovskortet

Trafikkontorets verksamhet sträcker sig hela vägen från strategisk planering till praktiskt genomförande. Nästan 400 personer är anställda på kontoret, som är indelat i elva avdelningar.

Göteborgs stad står inför flera utmaningar när det kommer till framtidens mobilitet och transporter. Trafiksystemet ska ställa om till fossilfria drivmedel och det hållbara resandet ska öka. Samtidigt växer staden snabbt och kraftfullt. Trafikkontoret medverkar i många spännande och viktiga innovationssamarbeten och utvecklingsprojekt för att hitta nya lösningar. Vi samarbetar med både nationella och internationella aktörer inom akademi, näringsliv och offentlig förvaltning för att nå våra målbilder. Läs mer:

Trafikkontoret är en del av den nationella och internationella utvecklingen. Vi tar del av forskning och erfarenheter från många delar av världen, samtidigt som vi delar med oss av värdefull kunskap vi själva utvecklar. Utbyte med andra städer och organisationer genom nätverksaktiviteter eller projekt höjer vår kompetens och utvecklar verksamheten. Läs mer:

Dataskyddsförordningen (DSF) är till för att förhindra att din personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Dina personuppgifter får bara behandlas om du har godkänt det eller om det finns stöd i dataskyddsförordningen eller annan lag.

Aktuellt

 • Trafikkontoret pausar arbetet med cykelbana vid Posthotellet

  Publicerad 13 juli 2018

  Åkareplatsens resecentrum är invigt och klart. Nu i slutet av juli skulle färdigställandet av den nya cykelbanan på Åkareplatsen påbörjats men Göteborgs Stad trafikkontoret pausar för att hitta en säkrare trafiklösning för cyklister och fotgängare och bibehållen framkomlighet för kollektivtrafik.

 • Vi rustar upp spåren på Norra Hamngatan

  Publicerad 7 juni 2018

  Spåren på Norra Hamngatan vid Brunnsparken har blivit dåliga och behöver bytas ut. Spåret stängs av den 2 juli och öppnar igen den 12 augusti. Kollektivtrafiken kommer under denna period att flyttas till Södra Hamngatan.

 • Spårbyte på Aschebergsgatan påverkar trafiken 9 juni till 6 augusti

  Publicerad 7 juni 2018

  Spåren på Aschebergsgatan mellan Kapellplatsen och Chalmers har blivit dåliga och behöver bytas ut. Spåret stängs av den 18 juni och öppnar igen den 29 juli. Spårvagnstrafiken kommer under denna period ta andra vägar. Bussen kommer fram som vanligt.

 • Götaälvbron öppnas på dessa tider i maj till augusti

  Publicerad 14 maj 2018

  Det problem som det varma vädret kan orsaka gäller broklaffens funktion. Götaälvbron är helt säker att gå, cykla, åka kollektivt eller köra över. Brons så kallade bärighet har alltså inte påverkats.

 • Ny väg vid Kvarnberget

  Publicerad 29 januari 2018

  I början av februari startar byggnationen av ny väg för bil-, gång- och cykeltrafiken längs med Kvarnberget. Ett arbete som ska vara klart tills att Götatunneln stängs i sommar.

 • Råd till dig som planerar eller bygger cykelparkering

  Publicerad 14 december 2017

  Trafikkontoret har tagit fram två skrifter ska inspirera och hjälpa fastighetsägare, fastighetsförvaltare och planerare med konkreta råd och exempel på hur kvalitén hos cykelparkeringen kan förbättras i och kring fastigheter.

 • Götaälvbrons historia presenteras i ny bok

  Publicerad 29 november 2016

  Mer än 125 000 göteborgare använder henne varje dag på väg mellan Hisingen och centrum. Nu har Lage Rosengren skrivit historien om Götaälvbron.

 • Varför är det så stökigt runt Centralen?

  Publicerad 28 november 2016

  Göteborg växer och många stora byggprojekt drar nu igång, inte minst i området runt Centralen. Här byggs bland annat nya Hisingsbron, E45:an överdäckas och bygget av Västlänken förbereds. Den 15 november stängdes påfarten från Centralstationen mot E 45 norrut.

 • Byggnationen av Hisingsbron kan starta

  Publicerad 18 augusti 2016

  Vid dagens extrainsatta sammanträde fattade trafiknämnden beslut om att tilldela huvudentreprenaden för att bygga Hisingsbron till Skanska-MTH Hisingsbron HB. Nämnden beslutade också om budget för projektets hela tidsperiod.