Trafikkontoret

Vårt uppdrag är att erbjuda våra kunder en hållbar rörlighet och en stad där de vill verka, vistas och mötas i. Vi gör det i dialog och samverkan för en god leverans av en grön och nära storstad.

Göteborgs stad står inför flera utmaningar när det kommer till framtidens mobilitet och transporter. Trafiksystemet ska ställa om till fossilfria drivmedel och det hållbara resandet ska öka. Samtidigt växer staden snabbt och kraftfullt. Trafikkontoret medverkar i många spännande och viktiga innovationssamarbeten och utvecklingsprojekt för att hitta nya lösningar. Vi samarbetar med både nationella och internationella aktörer inom akademi, näringsliv och offentlig förvaltning för att nå våra målbilder. Läs mer:

Trafikkontoret är en del av den nationella och internationella utvecklingen. Vi tar del av forskning och erfarenheter från många delar av världen, samtidigt som vi delar med oss av värdefull kunskap vi själva utvecklar. Utbyte med andra städer och organisationer genom nätverksaktiviteter eller projekt höjer vår kompetens och utvecklar verksamheten. Läs mer:

Aktuellt

 • Ny chans att prova elcykel gratis

  Publicerad 9 december 2016

  Ligger din arbetsplats i det alldeles särskilt byggintensiva Centralenområdet, där Hisingsbron möter nedsänkningen av E45 och snart även bygget av Västlänken? Hör du till dem som idag tar bilen till jobbet, kanske med onödig tid i köer som följd? Då hör du också till dem som har chansen att ändra dina vanor och prova på att bli elcyklist – helt gratis.

 • Götaälvbrons historia presenteras i ny bok

  Publicerad 29 november 2016

  Mer än 125 000 göteborgare använder henne varje dag på väg mellan Hisingen och centrum. Nu har Lage Rosengren skrivit historien om Götaälvbron.

 • Varför är det så stökigt runt Centralen?

  Publicerad 28 november 2016

  Göteborg växer och många stora byggprojekt drar nu igång, inte minst i området runt Centralen. Här byggs bland annat nya Hisingsbron, E45:an överdäckas och bygget av Västlänken förbereds. Den 15 november stängdes påfarten från Centralstationen mot E 45 norrut.

 • Trafiken till E 45 tar nya vägar

  Publicerad 23 november 2016

  Nu börjar de stora byggprojekten märkas av på allvar för trafikanterna i centrala Göteborg. 15 november stängs påfartsrampen från Stadstjänaregatan till E45 i östlig riktning. Trafiken leds om via en nybyggd väg.

 • Befintlig grönska bevaras genom flytt av träd

  Publicerad 7 november 2016

  När staden växer och förändras tar Göteborgs Stad vara på befintlig grönska genom att flytta träd. Under vecka 45 till och med 49 kommer närmare 50 träd att flyttas till nya platser i staden.

 • Markarbeten utmed Nordhemsgatan

  Publicerad 10 oktober 2016

  Den 10 oktober börjar arbetet med att gräva upp Nordhemsgatan för att lägga en ny vattenledning.

 • Trafikomläggning vid Götaälvbron från 5 september

  Publicerad 26 augusti 2016

  Hisingsbron blir en ny gata i staden som leder över älven och binder samman älvstränderna. Bron ska bidra till att utveckla Göteborgs stadskärna på båda sidor av älven men också bibehålla förutsättningen för sjöfarten att utvecklas. Just nu pågår ledningsarbeten för att förbereda Lilla Bommen och Gullbergsvass för Hisingsbron och E45:ans sänkning och överdäckning.

 • Nya cykelbanor i Olskroken

  Publicerad 19 augusti 2016

  Bygget av Redbergsvägens cykelfartsgata på delen Hökegatan/Norra Gubberogatan - Kobbarnas Väg/Lilla Olskroksgatan samt den enkelriktade cykelbanan mellan Lilla Redbergsgatan o Hökegatan är klara.

 • Byggnationen av Hisingsbron kan starta

  Publicerad 18 augusti 2016

  Vid dagens extrainsatta sammanträde fattade trafiknämnden beslut om att tilldela huvudentreprenaden för att bygga Hisingsbron till Skanska-MTH Hisingsbron HB. Nämnden beslutade också om budget för projektets hela tidsperiod.