Asbjörn Hanssen

Trafikkontoret

​Parkeringsenheten har stängt 26 september

15 september 2017

​Parkeringsenheten har stängt 26 september.

Har du frågor kan du ringa kontaktcenter på telefon 031 365 00 00

17-09-01 Göteborgs Stad får 120 miljoner kronor för bristande spårvagnar

1 september 2017

Göteborgs Stad får 120 miljoner kronor för bristande spårvagnar

Det totala ekonomiska utfallet av den dom i tvisten med spårvagnstillverkaren Ansaldobreda som skiljenämnden meddelade 31 augusti 2017 är att Göteborgs Stad får cirka 120 miljoner kronor.

Läs mer här.

Göteborgs stad står inför flera utmaningar när det kommer till framtidens mobilitet och transporter. Trafiksystemet ska ställa om till fossilfria drivmedel och det hållbara resandet ska öka. Samtidigt växer staden snabbt och kraftfullt. Trafikkontoret medverkar i många spännande och viktiga innovationssamarbeten och utvecklingsprojekt för att hitta nya lösningar. Vi samarbetar med både nationella och internationella aktörer inom akademi, näringsliv och offentlig förvaltning för att nå våra målbilder. Läs mer:

Trafikkontoret är en del av den nationella och internationella utvecklingen. Vi tar del av forskning och erfarenheter från många delar av världen, samtidigt som vi delar med oss av värdefull kunskap vi själva utvecklar. Utbyte med andra städer och organisationer genom nätverksaktiviteter eller projekt höjer vår kompetens och utvecklar verksamheten. Läs mer:

Aktuellt

 • Nykomling blev Göteborgs cykelvänligaste arbetsplats direkt

  Publicerad 22 september 2017

  Snabbare än någon tidigare gjort lyckades Flexlink AB med 170 anställda i Gamlestaden uppfylla alla kriterierna för att få kalla sig cykelvänlig arbetsplats i Göteborg. Därför fick anställda på företaget ta emot priset som 2017 års mest cykelvänliga av trafiknämndens ordförande Johan Nyhus.

 • Så tar du dig fram när Svingeln får ny knutpunkt

  Publicerad 18 september 2017

  Svingeln ska bli en mer samlad och attraktiv knutpunkt för kollektivtrafikresenärer - med fler hållplatslägen och enklare byten mellan buss och spårvagn. Arbetet startar i september och kommer att delas in i flera etapper.

 • 18 juni öppnar cirkulationsplatsen på Åkareplatsen

  Publicerad 15 juni 2017

  De förberedande arbetena för det nya resecentrumet på Åkareplatsen har nu kommit en bra bit på väg. På söndag den 18 juni är vi äntligen redo att öppna den nya cirkulationsplatsen - rondellen, som långsiktigt ska bidra till bättre flyt i trafiken på Åkareplatsen.

 • Tredje långgatan blir gågata över sommaren

  Publicerad 25 april 2017

  Under sommarhalvåret från 2 maj till 30 september förändrar Tredje Långgatan skepnad och blir en sommargågata. Och det innebär att all trafik sker på gåendes villkor.

 • Mariagatan byggs om till cykelfartsgata

  Publicerad 11 april 2017

  Nu börjar arbetet med att göra Mariagatan till en bättre plats för cyklister och gående. Arbetet kommer delas in i flera etapper med start i slutet av april. Under arbetet kommer biltrafiken på den del av Mariagatan där arbete pågår att vara helt avstängd. Spårvagnar, gående och cyklister kommer kunna ta sig fram på Mariagatan även under byggtid.

 • Spår och ledningar ska flyttas på Östra Hamngatan

  Publicerad 27 mars 2017

  I början av april kommer Trafikverket att påbörja etapp ett av förberedande arbeten på Östra Hamngatan. Etapp ett beräknas att pågå till mitten av maj. Störningar i form av buller kommer att förekomma. Trafikverket kommer att flytta ledningar och spårvagnsspår. Dessutom ska två träd placeras om. Arbetet kommer att genomföras i etapper och hela arbetsperioden beräknas att pågå mellan april till slutet av oktober.

 • Götaälvbrons historia presenteras i ny bok

  Publicerad 29 november 2016

  Mer än 125 000 göteborgare använder henne varje dag på väg mellan Hisingen och centrum. Nu har Lage Rosengren skrivit historien om Götaälvbron.

 • Varför är det så stökigt runt Centralen?

  Publicerad 28 november 2016

  Göteborg växer och många stora byggprojekt drar nu igång, inte minst i området runt Centralen. Här byggs bland annat nya Hisingsbron, E45:an överdäckas och bygget av Västlänken förbereds. Den 15 november stängdes påfarten från Centralstationen mot E 45 norrut.

 • Trafikomläggning vid Götaälvbron från 5 september

  Publicerad 26 augusti 2016

  Hisingsbron blir en ny gata i staden som leder över älven och binder samman älvstränderna. Bron ska bidra till att utveckla Göteborgs stadskärna på båda sidor av älven men också bibehålla förutsättningen för sjöfarten att utvecklas. Just nu pågår ledningsarbeten för att förbereda Lilla Bommen och Gullbergsvass för Hisingsbron och E45:ans sänkning och överdäckning.

 • Nya cykelbanor i Olskroken

  Publicerad 19 augusti 2016

  Bygget av Redbergsvägens cykelfartsgata på delen Hökegatan/Norra Gubberogatan - Kobbarnas Väg/Lilla Olskroksgatan samt den enkelriktade cykelbanan mellan Lilla Redbergsgatan o Hökegatan är klara.

 • Byggnationen av Hisingsbron kan starta

  Publicerad 18 augusti 2016

  Vid dagens extrainsatta sammanträde fattade trafiknämnden beslut om att tilldela huvudentreprenaden för att bygga Hisingsbron till Skanska-MTH Hisingsbron HB. Nämnden beslutade också om budget för projektets hela tidsperiod.