Asbjörn Hanssen

Trafikkontoret

Göteborgs stad står inför flera utmaningar när det kommer till framtidens mobilitet och transporter. Trafiksystemet ska ställa om till fossilfria drivmedel och det hållbara resandet ska öka. Samtidigt växer staden snabbt och kraftfullt. Trafikkontoret medverkar i många spännande och viktiga innovationssamarbeten och utvecklingsprojekt för att hitta nya lösningar. Vi samarbetar med både nationella och internationella aktörer inom akademi, näringsliv och offentlig förvaltning för att nå våra målbilder. Läs mer:

Trafikkontoret är en del av den nationella och internationella utvecklingen. Vi tar del av forskning och erfarenheter från många delar av världen, samtidigt som vi delar med oss av värdefull kunskap vi själva utvecklar. Utbyte med andra städer och organisationer genom nätverksaktiviteter eller projekt höjer vår kompetens och utvecklar verksamheten. Läs mer:

Aktuellt

 • Parkeringar ersätts när Västlänken byggs

  Publicerad 8 januari 2018

  Göteborgs Stad avser att upprätta nya parkeringsplatser på Packhusplatsen, kajen öster om Stenas Danmarksterminal samt mellan Nordstan och Operan. P-platserna ska ersätta ett antal av de parkeringar som försvinner i samband med bygget av Västlänken.

 • Råd till dig som planerar eller bygger cykelparkering

  Publicerad 14 december 2017

  Trafikkontoret har tagit fram två skrifter ska inspirera och hjälpa fastighetsägare, fastighetsförvaltare och planerare med konkreta råd och exempel på hur kvalitén hos cykelparkeringen kan förbättras i och kring fastigheter.

 • Göteborgs Stad anlitar NCC i fortsatta planeringen för linbanan

  Publicerad 5 december 2017

  Göteborgs Stad genom trafikkontoret har idag beslutat att anlita NCC Sverige AB, med italienska linbanebyggaren Leitner som underleverantör, i den fortsatta planeringen för en stadslinbana mellan Järntorget och Wieselgrensplatsen.

 • Styr & ställ året runt

  Publicerad 3 november 2017

  Lånecykelsystemet Styr & Ställ i Göteborg kommer i fortsättningen att vara öppet året runt istället för att cyklarna tas in under några vintermånader.

 • Se tävlingsbidragen för utformningen av linbanan!

  Publicerad 26 oktober 2017

  Det behöver bli lättare att ta sig fram i centrala Göteborg. Därför planerar vi nu för en linbana mellan Järntorget och Wieselgrensplatsen. Tidigare i år utlystes en arkitekttävling om utformningen av linbanans stationer och torn. Nu visar vi bilder från de fyra finalförslagen.

 • Styr och ställ året runt

  Publicerad 13 oktober 2017

  Lånecykelsystemet Styr & Ställ i Göteborg kommer i fortsättningen att vara öppet året runt istället för att cyklarna tas in under några vintermånader.

 • Nykomling blev Göteborgs cykelvänligaste arbetsplats direkt

  Publicerad 22 september 2017

  Snabbare än någon tidigare gjort lyckades Flexlink AB med 170 anställda i Gamlestaden uppfylla alla kriterierna för att få kalla sig cykelvänlig arbetsplats i Göteborg. Därför fick anställda på företaget ta emot priset som 2017 års mest cykelvänliga av trafiknämndens ordförande Johan Nyhus.

 • Så tar du dig fram när Svingeln får ny knutpunkt

  Publicerad 18 september 2017

  Svingeln ska bli en mer samlad och attraktiv knutpunkt för kollektivtrafikresenärer - med fler hållplatslägen och enklare byten mellan buss och spårvagn. Arbetet startar i september och kommer att delas in i flera etapper.

 • Götaälvbrons historia presenteras i ny bok

  Publicerad 29 november 2016

  Mer än 125 000 göteborgare använder henne varje dag på väg mellan Hisingen och centrum. Nu har Lage Rosengren skrivit historien om Götaälvbron.

 • Varför är det så stökigt runt Centralen?

  Publicerad 28 november 2016

  Göteborg växer och många stora byggprojekt drar nu igång, inte minst i området runt Centralen. Här byggs bland annat nya Hisingsbron, E45:an överdäckas och bygget av Västlänken förbereds. Den 15 november stängdes påfarten från Centralstationen mot E 45 norrut.

 • Trafikomläggning vid Götaälvbron från 5 september

  Publicerad 26 augusti 2016

  Hisingsbron blir en ny gata i staden som leder över älven och binder samman älvstränderna. Bron ska bidra till att utveckla Göteborgs stadskärna på båda sidor av älven men också bibehålla förutsättningen för sjöfarten att utvecklas. Just nu pågår ledningsarbeten för att förbereda Lilla Bommen och Gullbergsvass för Hisingsbron och E45:ans sänkning och överdäckning.

 • Nya cykelbanor i Olskroken

  Publicerad 19 augusti 2016

  Bygget av Redbergsvägens cykelfartsgata på delen Hökegatan/Norra Gubberogatan - Kobbarnas Väg/Lilla Olskroksgatan samt den enkelriktade cykelbanan mellan Lilla Redbergsgatan o Hökegatan är klara.

 • Byggnationen av Hisingsbron kan starta

  Publicerad 18 augusti 2016

  Vid dagens extrainsatta sammanträde fattade trafiknämnden beslut om att tilldela huvudentreprenaden för att bygga Hisingsbron till Skanska-MTH Hisingsbron HB. Nämnden beslutade också om budget för projektets hela tidsperiod.