Trafikkontoret

Vårt uppdrag är att erbjuda våra kunder en hållbar rörlighet och en stad där de vill verka, vistas och mötas i. Vi gör det i dialog och samverkan för en god leverans av en grön och nära storstad.

Göteborg har många målbilder som rör vår framtida mobilitet och våra transporter där det finns stora utmaningar. Trafiksystemet ska snabbt ställa om till fossilfria drivmedel. Det hållbara resandet ska öka. Alla människor ska få bättre förutsättningar att röra sig. Medborgarnas möjlighet till delaktighet ska öka. Staden växer kraftfullt och omfattningen av, och förväntningar på, drift och underhåll ökar. Sammantaget blir det tydligt att vi behöver vara innovativa för att möta framtidens utmaningar och att nya lösningar behöver implementeras i staden. Läs mer:

Trafikkontoret är en del av den nationella och internationella utvecklingen. Vi tar del av forskning och erfarenheter från många delar av världen, samtidigt som vi delar med oss av värdefull kunskap vi själva utvecklar. Utbyte med andra städer och organisationer genom nätverksaktiviteter eller projekt höjer vår kompetens och utvecklar verksamheten. Läs mer:

Aktuellt