Asbjörn Hanssen

Trafikkontoret

Sommarlovskort till ungdomar i år 6-9 eller åk 1-2 på gymnasiet

17 april 2018 I slutet av maj skickas sommarlovskorten ut till Göteborgs skolelever. Med sommarlovskortet kan du åka gratis med kollektivtrafiken inom hela Västra Götaland samt Kungsbacka kommun. Kortet gäller hela sommaren, dygnet runt, från den 1 juni till den 31 augusti 2018. Här kan du läsa mer om sommarlovskortet

Sopningen av flis och grus är försenad

13 april 2018

Vi räknar med att vara cirka två veckor sena med flis och grussopningen i förhållande till den utlovade tidsperioden.
I vanliga fall ska vi vara klara med flis- och grussopning på gång och cykelbanor 30 april, all flis och grus ska vara borta 31 maj.
Det är entreprenörerna som organiserar flis- och grusupptagningen. Vi kan inte säga exakt när din gång- eller cykelbana eller gata/väg kommer att sopas.
Arbetet med att sopa trottoarer, gång- och cykelbanor, gator och vägar pågår dygnet runt.
Om du har synpunkter på områden som inte blir sopade kan det bero på att området ligger under fastighetsägarens ansvar. Till exempel ligger stora delar av stadens trottoarer under fastighetsägarens ansvar.

Du kan läsa mer om fastighetsägaransvaret här.

Göteborgs stad står inför flera utmaningar när det kommer till framtidens mobilitet och transporter. Trafiksystemet ska ställa om till fossilfria drivmedel och det hållbara resandet ska öka. Samtidigt växer staden snabbt och kraftfullt. Trafikkontoret medverkar i många spännande och viktiga innovationssamarbeten och utvecklingsprojekt för att hitta nya lösningar. Vi samarbetar med både nationella och internationella aktörer inom akademi, näringsliv och offentlig förvaltning för att nå våra målbilder. Läs mer:

Trafikkontoret är en del av den nationella och internationella utvecklingen. Vi tar del av forskning och erfarenheter från många delar av världen, samtidigt som vi delar med oss av värdefull kunskap vi själva utvecklar. Utbyte med andra städer och organisationer genom nätverksaktiviteter eller projekt höjer vår kompetens och utvecklar verksamheten. Läs mer:

Aktuellt

 • Ljusarmaturer stulna i Angered

  Publicerad 16 april 2018

  Det är mörkt längs med gång- och cykelbanan mellan Angereds Sporthall, Lärjeån och Gunnilse efter att någon har stulit ett trettiotal armaturer.

 • Spårarbeten i Olskroken medför ökad byggtrafik

  Publicerad 13 april 2018

  Under vecka 19 påbörjar Trafikverket förberedande arbeten vid järnvägsområdet i Olskroken. Arbetet utförs dygnet runt och i cirka en vecka. Störningar i form av buller kan förekomma.

 • Ledningsomläggning på Svangatan

  Publicerad 13 april 2018

  Under vecka 18 påbörjar vi ledningsomläggningar på Svangatan. Arbetet beräknas att pågå i cirka två veckor. Störande ljud kan förekomma.

 • Till helgen ska fartyg kunna passera Götaälvbron igen

  Publicerad 13 april 2018

  Den pågående reparationen av det ena av Götaälvbrons två påseglingsskydd bedöms kunna vara färdig på fredag kväll, 13 april. Från midnatt till lördagen ska fartyg åter kunna passera bron.

 • Göteborgs stadslinbana: Här är det vinnande designförslaget

  Publicerad 12 februari 2018

  Nu har juryn utsett det vinnande designförslaget för stationer och torn längs den planerade stadslinbanan. Förslaget heter New Beacons och bakom det står Amsterdam-baserade arkitekt- och designkontoret UNStudio och Göteborgs-baserade Kjellgren Kaminsky Architecture.

 • Ny väg vid Kvarnberget

  Publicerad 29 januari 2018

  I början av februari startar byggnationen av ny väg för bil-, gång- och cykeltrafiken längs med Kvarnberget. Ett arbete som ska vara klart tills att Götatunneln stängs i sommar.

 • Minskat antal platser för boendeparkering när staden växer

  Publicerad 25 januari 2018

  Göteborg kommer att växa kraftigt när staden omvandlas till en grön och hållbar storstad. Antalet göteborgare beräknas växa med 150 000 fram till 2035 och 80 000 nya bostäder och nya arbetsplatser kommer att byggas. Parallellt med detta kommer stora väg- och järnvägsprojekt att genomföras. Som en följd av arbetena kommer framkomligheten i gatunätet att vara begränsad och även möjligheten att parkera bilen påverkas.

 • Råd till dig som planerar eller bygger cykelparkering

  Publicerad 14 december 2017

  Trafikkontoret har tagit fram två skrifter ska inspirera och hjälpa fastighetsägare, fastighetsförvaltare och planerare med konkreta råd och exempel på hur kvalitén hos cykelparkeringen kan förbättras i och kring fastigheter.

 • Götaälvbrons historia presenteras i ny bok

  Publicerad 29 november 2016

  Mer än 125 000 göteborgare använder henne varje dag på väg mellan Hisingen och centrum. Nu har Lage Rosengren skrivit historien om Götaälvbron.

 • Varför är det så stökigt runt Centralen?

  Publicerad 28 november 2016

  Göteborg växer och många stora byggprojekt drar nu igång, inte minst i området runt Centralen. Här byggs bland annat nya Hisingsbron, E45:an överdäckas och bygget av Västlänken förbereds. Den 15 november stängdes påfarten från Centralstationen mot E 45 norrut.

 • Trafikomläggning vid Götaälvbron från 5 september

  Publicerad 26 augusti 2016

  Hisingsbron blir en ny gata i staden som leder över älven och binder samman älvstränderna. Bron ska bidra till att utveckla Göteborgs stadskärna på båda sidor av älven men också bibehålla förutsättningen för sjöfarten att utvecklas. Just nu pågår ledningsarbeten för att förbereda Lilla Bommen och Gullbergsvass för Hisingsbron och E45:ans sänkning och överdäckning.

 • Nya cykelbanor i Olskroken

  Publicerad 19 augusti 2016

  Bygget av Redbergsvägens cykelfartsgata på delen Hökegatan/Norra Gubberogatan - Kobbarnas Väg/Lilla Olskroksgatan samt den enkelriktade cykelbanan mellan Lilla Redbergsgatan o Hökegatan är klara.

 • Byggnationen av Hisingsbron kan starta

  Publicerad 18 augusti 2016

  Vid dagens extrainsatta sammanträde fattade trafiknämnden beslut om att tilldela huvudentreprenaden för att bygga Hisingsbron till Skanska-MTH Hisingsbron HB. Nämnden beslutade också om budget för projektets hela tidsperiod.