Asbjörn Hanssen

Trafikkontoret

Göteborgs stad står inför flera utmaningar när det kommer till framtidens mobilitet och transporter. Trafiksystemet ska ställa om till fossilfria drivmedel och det hållbara resandet ska öka. Samtidigt växer staden snabbt och kraftfullt. Trafikkontoret medverkar i många spännande och viktiga innovationssamarbeten och utvecklingsprojekt för att hitta nya lösningar. Vi samarbetar med både nationella och internationella aktörer inom akademi, näringsliv och offentlig förvaltning för att nå våra målbilder. Läs mer:

Trafikkontoret är en del av den nationella och internationella utvecklingen. Vi tar del av forskning och erfarenheter från många delar av världen, samtidigt som vi delar med oss av värdefull kunskap vi själva utvecklar. Utbyte med andra städer och organisationer genom nätverksaktiviteter eller projekt höjer vår kompetens och utvecklar verksamheten. Läs mer:

Aktuellt

 • Anita hjälper företag att hitta alternativa vägar genom stan

  Publicerad 22 november 2017

  ”Vi har en lång byggtid framför oss”. Det kommer att bli trångt i trafiken när Göteborg de kommande åren byggs ut och om betydligt mer än på länge. Trafikkontorets företagskommunikatör Anita Jisonsund besöker företag och informerar om alternativa sätt att ta sig till och från jobbet.

 • Styr & ställ året runt

  Publicerad 3 november 2017

  Lånecykelsystemet Styr & Ställ i Göteborg kommer i fortsättningen att vara öppet året runt istället för att cyklarna tas in under några vintermånader.

 • Etapp tre av förberedande arbete på Östra Hamngatan

  Publicerad 31 oktober 2017

  Den 31 oktober kommer Trafikverket att påbörja arbetet på den östra sidan av Östra Hamngatan. Etapp tre bedöms att pågå fram till december 2017. Störningar i form av buller kommer att förekomma.

 • Se tävlingsbidragen för utformningen av linbanan!

  Publicerad 26 oktober 2017

  Det behöver bli lättare att ta sig fram i centrala Göteborg. Därför planerar vi nu för en linbana mellan Järntorget och Wieselgrensplatsen. Tidigare i år utlystes en arkitekttävling om utformningen av linbanans stationer och torn. Nu visar vi bilder från de fyra finalförslagen.

 • Vi söker vandrande skolbussar!

  Publicerad 23 oktober 2017

  En ”vandrande skolbuss” har ingenting med en vanlig buss att göra. Det är istället ett organiserat samgående där flera familjer turas om att följa sina egna och andras barn till skolan

 • Styr och ställ året runt

  Publicerad 13 oktober 2017

  Lånecykelsystemet Styr & Ställ i Göteborg kommer i fortsättningen att vara öppet året runt istället för att cyklarna tas in under några vintermånader.

 • Nu bygger vi de första pendelcykelstråken

  Publicerad 12 oktober 2017

  För att cyklister ska kunna ta sig fram både snabbare och säkrare börjar trafikkontoret nu att bygga bredare pendelcykelstråk i östra Göteborg. Först ut att breddas är cykelbanan längs Delsjövägen. På de korsande tvärgatorna byggs cykelöverfarter där bilisterna i fortsättningen måste väja för cyklisterna.

 • Nykomling blev Göteborgs cykelvänligaste arbetsplats direkt

  Publicerad 22 september 2017

  Snabbare än någon tidigare gjort lyckades Flexlink AB med 170 anställda i Gamlestaden uppfylla alla kriterierna för att få kalla sig cykelvänlig arbetsplats i Göteborg. Därför fick anställda på företaget ta emot priset som 2017 års mest cykelvänliga av trafiknämndens ordförande Johan Nyhus.

 • Så tar du dig fram när Svingeln får ny knutpunkt

  Publicerad 18 september 2017

  Svingeln ska bli en mer samlad och attraktiv knutpunkt för kollektivtrafikresenärer - med fler hållplatslägen och enklare byten mellan buss och spårvagn. Arbetet startar i september och kommer att delas in i flera etapper.

 • Spår och ledningar ska flyttas på Östra Hamngatan

  Publicerad 27 mars 2017

  I början av april kommer Trafikverket att påbörja etapp ett av förberedande arbeten på Östra Hamngatan. Etapp ett beräknas att pågå till mitten av maj. Störningar i form av buller kommer att förekomma. Trafikverket kommer att flytta ledningar och spårvagnsspår. Dessutom ska två träd placeras om. Arbetet kommer att genomföras i etapper och hela arbetsperioden beräknas att pågå mellan april till slutet av oktober.

 • Götaälvbrons historia presenteras i ny bok

  Publicerad 29 november 2016

  Mer än 125 000 göteborgare använder henne varje dag på väg mellan Hisingen och centrum. Nu har Lage Rosengren skrivit historien om Götaälvbron.

 • Varför är det så stökigt runt Centralen?

  Publicerad 28 november 2016

  Göteborg växer och många stora byggprojekt drar nu igång, inte minst i området runt Centralen. Här byggs bland annat nya Hisingsbron, E45:an överdäckas och bygget av Västlänken förbereds. Den 15 november stängdes påfarten från Centralstationen mot E 45 norrut.

 • Trafikomläggning vid Götaälvbron från 5 september

  Publicerad 26 augusti 2016

  Hisingsbron blir en ny gata i staden som leder över älven och binder samman älvstränderna. Bron ska bidra till att utveckla Göteborgs stadskärna på båda sidor av älven men också bibehålla förutsättningen för sjöfarten att utvecklas. Just nu pågår ledningsarbeten för att förbereda Lilla Bommen och Gullbergsvass för Hisingsbron och E45:ans sänkning och överdäckning.

 • Nya cykelbanor i Olskroken

  Publicerad 19 augusti 2016

  Bygget av Redbergsvägens cykelfartsgata på delen Hökegatan/Norra Gubberogatan - Kobbarnas Väg/Lilla Olskroksgatan samt den enkelriktade cykelbanan mellan Lilla Redbergsgatan o Hökegatan är klara.

 • Byggnationen av Hisingsbron kan starta

  Publicerad 18 augusti 2016

  Vid dagens extrainsatta sammanträde fattade trafiknämnden beslut om att tilldela huvudentreprenaden för att bygga Hisingsbron till Skanska-MTH Hisingsbron HB. Nämnden beslutade också om budget för projektets hela tidsperiod.