Mötestider i byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden består av nio ledamöter och sex ersättare, valda av kommunfullmäktige för fyra år. Nämnden sammanträder tisdagar var tredje vecka. Mötena är inte öppna för allmänheten. Efter varje sammanträde hålls en presskonferens klockan 13.00-14.00.