Budget och årsrapport för byggnadsnämnden

Göteborg har unika möjligheter att erbjuda såväl en god livsmiljö för sina invånare som attraktionsvärden för besökare. Göteborg är en stad med mångfald. En stad som växer och utvecklas. En ljus och grön stad som ska utvecklas på gångarens villkor. En hållbar vacker och trygg stad. I vår årsberättelse kan du läsa mer om vad vi gjort det senaste året, och vad som är på gång framöver.