Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden ansvarar för stadsbyggande och stadsmiljö i Göteborg. Ledamöterna är utsedda av kommunfullmäktige. Uppdraget är att utveckla staden till en konkurrenskraftig och attraktiv stad, och att planera för infrastruktur, näringsliv, bostäder och stadsmiljö.