Organisation och ledning på stadsbyggnadskontoret

Stadsbyggnadskontoret är en av Göteborgs Stads tekniska förvaltningar. Vi arbetar på uppdrag av byggnadsnämnden.

Stadsbyggnadsdirektör
Henrik Kant
031-368 15 28

Stadsarkitekt
Björn Siesjö
031-368 1821

Chef Verksamhetsstyrning
Louise Ekdahl
031-368 15 07

Chef Planavdelning
Martin Storm
031-368 18 35

Chef Byggavdelning
Fredrik Andersson
031-368 15 33

Chef Geodataavdelning
Andreas Jonsson
031-368 17 84

Chef Strategisk avdelning
Katja Ketola
031-368 17 94

Chef Lantmäteriavdelning
Monica Daxler
031-368-16 90

Ekonomichef
Tomas Carlsson
031- 368 16 39

Kommunikationschef
Annica Snäll
031-368 16 13

HR chef
Christina Malmberg
031-368 15 06