Stadsbyggnadskontoret

Stadsbyggnadskontoret är en av Göteborgs Stads tekniska förvaltningar. Vi arbetar på uppdrag av byggnadsnämnden.

Stadsbyggnadskontoret är en av Göteborgs Stads fackförvaltningar. Vi arbetar på uppdrag av byggnadsnämnden. Vårt uppdrag är att skapa en översiktsplan för hela Göteborg och att göra detaljplaner som beskriver hur och var vi får bygga nya hus och anläggningar.

Många vill följa stadsutvecklingen i staden på plats och ju närmare jubileumsåret 2021 vi kommer desto högre blir trycket, men redan nu tar vi emot grupper som är intresserade av hållbarhet, trafikprojekt, evenemangsplanering och värdeskapande aktiviteter.