Rubrik och ingress

Actions

Stadsbyggnadskontoret

Hos oss kan du söka bygglov, hämta ut äldre bygglovritningar och tomtkartor i vårt arkiv, beställa lantmäteriförrättning, flygfoton och kartor. Vi ansvarar också för Lantmäterimyndigheten i Göteborg.

Innehållstransformation

Actions

Innehållstransformation

Actions
Complementary Content
${loading}