Foto: Lo Birgersson

Social resursförvaltning

Aktuellt

  • Frågor och svar om kostnader för boenden för ensamkommande barn

    Publicerad 15 december 2016

    Under hösten 2016 har olika medier granskat Social resursförvaltning, bland annat förvaltningens tomgångskostnader för boenden för ensamkommande barn. Här svarar förvaltningen på några av de frågor som väckts, till exempel varför vi betalar för tomma platser och varför andra kommuner har lägre kostnader.