Foto: Lo Birgersson

Social resursförvaltning

Aktuellt

  • Grill- och eldningsförbud // Fire ban

    Publicerad 14 augusti 2018

    Länsstyrelsen släpper på grillningsförbudet på egen tomt från och med tisdag 14 augusti klockan 9.00. Det råder för övrigt grill- och eldningsförbud utomhus i hela Västra Götalands län. Förbudet gäller alla typer av grillar med öppen låga samt bränslen på alla platser förutom grillning i egen trädgård.

  • Stödgrupp för dig som är anhörig till en person med drogproblem

    Publicerad 26 juni 2018

    Är du anhörig till någon med missbruk av droger eller alkohol? I september startar Behandlingsgruppen Hisingen en kostnadsfri stödgrupp där du kan träffa andra i samma situation, utbyta erfarenheter och hitta sätt att förbättra din egen situation.