Foto: Lo Birgersson

Social resursförvaltning

Aktuellt

  • Unik metodbok för att även de utan tal ska kunna ge sin syn på stadens service

    Publicerad 19 januari 2017

    Kvalitetskontroller och enkäter bygger på att personen som svarar kan tala och skriva. Men nu blir det också enklare för de som tar del av stadens service men inte har något tal att uttrycka sin åsikt. Brukarrevision i Göteborgs Stad har tagit fram en metodbok i att använda alternativa kommunikationssätt så att också de med funktionsnedsättningar kan ge sin syn på den hjälp och stöd de får. Tisdag 24 januari presenteras projektet och metodboken på ett seminarium dit pressen är välkommen.

  • Frågor och svar om kostnader för boenden för ensamkommande barn

    Publicerad 15 december 2016

    Under hösten 2016 har olika medier granskat Social resursförvaltning, bland annat förvaltningens tomgångskostnader för boenden för ensamkommande barn. Här svarar förvaltningen på några av de frågor som väckts, till exempel varför vi betalar för tomma platser och varför andra kommuner har lägre kostnader.