Foto: park- och naturförvaltningen

Park- och naturförvaltningen

Park- och naturförvaltningen skapar hållbara livsmiljöer i parker, naturområden och stadsrum i Göteborg.

Aktuellt

 • 19 september fortsätter trädförberedelserna i Haga

  Publicerad 13 september 2016

  Måndagen den 19 september fortsätter Trafikverket, i samarbete med Göteborgs Stad, arbetet med att förbereda träd i Haga för flytt inför bygget av Västlänkens station Haga.

 • Historisk oxelallé återskapas i Vasastan

  Publicerad 13 september 2016

  Under vecka 38 börjar park- och naturförvaltningen arbetet med att återskapa Ernst Wigforss Allé i Vasastan. Många av träden är gamla och flera har dött genom åren. Under hösten ska befintliga träd beskäras, ett antal riskträd måste tas ner och nya träd ska planteras.

 • Trädflytt återskapar park kring Folkets hus i Fräntorp

  Publicerad 29 augusti 2016

  Omkring Folkets hus i Fräntorp står sedan i maj i år 18 ståtliga skogsekar. Tidigare växte almar omkring huset och skapade en parkmiljö. På grund av almsjuka fick de tas ner och huset har därför under många år stått i en kal omgivning.

 • Helhetssyn i Göteborgs Stads nya policy för träd

  Publicerad 7 juli 2016

  Nu har Göteborgs Stad en ny trädpolicy; ”Stadens träd – policy för park- och gatuträd i Göteborg”. Den är en del i den samlade policyn för Göteborgs stadsmiljö. Till skillnad från den tidigare trädpolicyn, som gällde för plats- och gatuträd, så gäller den nya även träd i parker. Huvudmålet i policyn är att ”Ta till vara och utveckla ekologiska, kulturhistoriska, sociala och ekonomiska värden hos stadens träd och trädmiljöer.”

 • Upprustning av parken i Gathenhielmska Kulturreservatet

  Publicerad 29 juni 2016

  Higab och park- och naturförvaltningen ska rusta upp parken i Gathenhielmska Kulturreservatet och återskapa delar av den historiska parkmiljön från slutet på 1800-talet. I höst är planen att arbetet ska starta.

 • Segling och bad i Jubileumsparken från och med 21 maj

  Publicerad 20 maj 2016

  Den 21 maj öppnar Jubileumsparken för sommarsäsongen och då går det återigen att bada och segla i Frihamnen, Göteborg. Öppettider för de olika aktiviteterna finns på Jubileumsparkens sida på Facebook (Jubileumsparken, Frihamnen) och på webbplatsen alvstaden.se/jubileumsparken. Nytt för i år är att 33 unga har fått sommarjobb och kommer att bemanna aktiviteterna i Jubileumsparken under säsong.