Foto: park- och naturförvaltningen

Park- och naturförvaltningen

Park- och naturförvaltningen skapar hållbara livsmiljöer i parker, naturområden och stadsrum i Göteborg.

Aktuellt

 • Träd i juletid

  Publicerad 21 november 2016

  Den traditionsenliga granen på Gustaf Adolfs torg sätts på plats under onsdag förmiddag. Park- och naturförvaltningen planterar också ett julträd till göteborgarna, på Kaneltorget i Angered.

 • Upprustning av parken vid Gathenhielmska Kulturreservatet

  Publicerad 9 november 2016

  Higab och park- och naturförvaltningen planerar att rusta upp parken vid Gathenhielmska Kulturreservatet. Målsättningen är att återskapa delar av den historiska parkmiljön och göra parken tryggare, tillgängligare och trevligare.

 • Pråmen (Rio Rio) i Rosenlund monteras ner

  Publicerad 8 november 2016

  I november påbörjar park- och naturförvaltningen arbetet med att montera ner pråmen vid Rosenlund. Både kajen och pråmen är i dåligt skick. Pråmen går inte att flytta och platsen behöver förberedas för Västlänken.

 • Befintlig grönska bevaras genom flytt av träd

  Publicerad 7 november 2016

  När staden växer och förändras tar Göteborgs Stad vara på befintlig grönska genom att flytta träd. Under vecka 45 till och med 49 kommer närmare 50 träd att flyttas till nya platser i staden.

 • Fem träd i Haga är nu förberedda för flytt

  Publicerad 3 oktober 2016

  Vecka 38 slutförde Trafikverket, tillsammans med Göteborgs Stad, förberedelserna av träd i Haga för flytt, inför bygget av Västlänken. Arbetet är klart och har gått enligt plan.

 • Trädflytt återskapar park kring Folkets hus i Fräntorp

  Publicerad 29 augusti 2016

  Omkring Folkets hus i Fräntorp står sedan i maj i år 18 ståtliga skogsekar. Tidigare växte almar omkring huset och skapade en parkmiljö. På grund av almsjuka fick de tas ner och huset har därför under många år stått i en kal omgivning.

 • Helhetssyn i Göteborgs Stads nya policy för träd

  Publicerad 7 juli 2016

  Nu har Göteborgs Stad en ny trädpolicy; ”Stadens träd – policy för park- och gatuträd i Göteborg”. Den är en del i den samlade policyn för Göteborgs stadsmiljö. Till skillnad från den tidigare trädpolicyn, som gällde för plats- och gatuträd, så gäller den nya även träd i parker. Huvudmålet i policyn är att ”Ta till vara och utveckla ekologiska, kulturhistoriska, sociala och ekonomiska värden hos stadens träd och trädmiljöer.”