Foto: park- och naturförvaltningen

Park- och naturförvaltningen

Park- och naturförvaltningen skapar hållbara livsmiljöer i parker, naturområden och stadsrum i Göteborg.

Aktuellt

  • Upprustning av parken vid Gathenhielmska Kulturreservatet

    Publicerad 9 november 2016

    Higab och park- och naturförvaltningen planerar att rusta upp parken vid Gathenhielmska Kulturreservatet. Målsättningen är att återskapa delar av den historiska parkmiljön och göra parken tryggare, tillgängligare och trevligare.

  • Befintlig grönska bevaras genom flytt av träd

    Publicerad 7 november 2016

    När staden växer och förändras tar Göteborgs Stad vara på befintlig grönska genom att flytta träd. Under vecka 45 till och med 49 kommer närmare 50 träd att flyttas till nya platser i staden.