Foto: park- och naturförvaltningen

Park- och naturförvaltningen

Park- och naturförvaltningen består av avdelningarna förvaltning och planering, utförare rent, utförare gata, grönt och arbetsmarknad. Utöver det har förvaltningen även en central administration som stöd åt ledning och verksamheter.

Inför en ansökan om miljötillstånd för återvinning av massor och utfyllnad av område, i Mellbydalen i Göteborg Stad, bjuder park- och naturförvaltningen in till samråd med närboende och närliggande företag.

Aktuellt

 • Säkerhetsbeskärning av lindar i Vasagatans allé

  Publicerad 17 september 2018

  Under slutet av september kommer arborister, på uppdrag av park- och naturförvaltningen, att säkerhetsbeskära 22 av lindarna i Vasagatans allé. Beskärningen sker enligt ordinarie skötselplan och baseras på den besiktning av samtliga lindar i allén som gjordes under hösten 2017.

 • Mer ljus, sittplatser och planteringar i Brunnsparkens nya form

  Publicerad 25 juni 2018

  Nu finns ett övergripande gestaltningsförslag för upprustningen av Brunnsparken. Det utgår från att Brunnsparken ska behålla sin karaktär av historisk park och samtidigt fungera som ett tryggt och välkomnande hållplatsrum. Efter upprustningen ska Brunnsparken vara ljusare, ha fler planteringar samt fler och tillgängliga sittplatser. Stråken och siktlinjerna genom parken ska vara tydliga och tre platser öppnas upp för att ge utrymme att mötas och synas.

 • Nedtagning av riskträd på Viktor Rydbergsgatan

  Publicerad 25 juni 2018

  På uppdrag av Göteborgs Stad tar arborister ner två lönnar på Viktor Rydbergsgatan den 27 juni, på grund av att de är i dålig kondition och riskerar att falla. Träden kommer att ersättas med nya stora träd under hösten/vintern 2018.

 • Om oljeutsläppet i Stora Ån - vad gör kommunen?

  Publicerad 19 juni 2018

  Göteborgs Stad får många frågor kring rapsoljeutsläppet i Sisjöns industriområde i västra Göteborg. Här kan du se händelseförloppet och läsa om hur saneringen går.

 • Nedtagning av riskträd i Nya allén

  Publicerad 13 juni 2018

  På uppdrag av Göteborgs Stad tar arborister ner två lindar i Nya allén den 14 juni, på grund av att de riskerar att falla. Träden kommer att ersättas med nya lindar till hösten.

 • Nedtagning av riskträd i Kungsparken

  Publicerad 31 maj 2018

  Den 1 juni kommer arborister, på uppdrag av Göteborgs Stad, att ta ner en hästkastanj i Kungsparken. Det finns risk för att en av trädets stammar lossnar och faller över gångvägen.

 • ”Kopparmärra” får upprustning

  Publicerad 19 mars 2018

  Poseidon har gjort det, Gustav II Adolf likaså, uppfinnaren John Ericssons fick sig en genomgång och Johanna i Brunnsparken en ny lyster. Nu är det dags för Karl IX:s ryttarstaty, i folkmun kallad Kopparmärra, att fräschas till.

 • Salta bad i Jubileumsparken från 10 mars

  Publicerad 8 mars 2018

  Nu går det att bada i friskt havsvatten i Frihamnen. Fredag 9 mars invigs en ny testbassäng med havsvatten i anslutning till den allmänna bastun i Jubileumsparken och 10 mars öppnar badet för allmänheten. Allt tack vare en saltvattenskil med rent havsvatten som sträcker sig upp i älven.

 • Trafikomläggning påverkar Kanaltorget

  Publicerad 25 januari 2018

  Under första delen av februari påbörjade Trafikverket en trafikomläggning inför bygget av Västlänken, som påverkade Kanaltorget och de anläggningar som finns där.

 • 02 Landskap ska ge form åt regnlekplatsen

  Publicerad 27 november 2017

  Att skapa en lekplats som blir extra rolig och lockande att vara på när det regnar. Det är uppdraget för 02 Landskap som ska gestalta den regnlekplats som ska byggas i Renströmsparken i stadsdelen centrum, med start under sensommaren 2018.

 • Vad ska regnlekplatsen innehålla? Var med och tyck till!

  Publicerad 30 oktober 2017

  En lekplats som blir extra rolig och lockande att vara på när det regnar. En sådan lekplats ska Göteborgs Stad bygga i Renströmsparken i stadsdelen Centrum. Byggstart är planerad till sensommaren 2018 och just nu kan den som vill, vara med och tycka till om regnlekplatsen.