Foto: park- och naturförvaltningen

Park- och naturförvaltningen

Park- och naturförvaltningen består av avdelningarna förvaltning och planering, utförare rent, utförare gata, grönt och arbetsmarknad. Utöver det har förvaltningen även en central administration som stöd åt ledning och verksamheter.

Aktuellt

 • Nedtagning av riskträd på Viktor Rydbergsgatan

  Publicerad 25 juni 2018

  På uppdrag av Göteborgs Stad tar arborister ner två lönnar på Viktor Rydbergsgatan den 27 juni, på grund av att de är i dålig kondition och riskerar att falla. Träden kommer att ersättas med nya stora träd under hösten/vintern 2018.

 • Om oljeutsläppet i Stora Ån - vad gör kommunen?

  Publicerad 19 juni 2018

  Göteborgs Stad får många frågor kring rapsoljeutsläppet i Sisjöns industriområde i västra Göteborg. Här kan du se händelseförloppet och läsa om hur saneringen går. Artikeln uppdateras.

 • Nedtagning av riskträd i Nya allén

  Publicerad 13 juni 2018

  På uppdrag av Göteborgs Stad tar arborister ner två lindar i Nya allén den 14 juni, på grund av att de riskerar att falla. Träden kommer att ersättas med nya lindar till hösten.

 • Säkerhetsbeskärning av träd på Haga kyrkoplan

  Publicerad 4 juni 2018

  Under vecka 25 kommer arborister, på uppdrag av Göteborgs Stad, att beskära 14 träd - lönn och lind - på Haga kyrkoplan. Beskärningen sker enligt ordinarie skötselplan och efter behov.

 • Nedtagning av riskträd i Kungsparken

  Publicerad 31 maj 2018

  Den 1 juni kommer arborister, på uppdrag av Göteborgs Stad, att ta ner en hästkastanj i Kungsparken. Det finns risk för att en av trädets stammar lossnar och faller över gångvägen.

 • Utvecklingsplan säkrar Slottsskogen

  Publicerad 21 maj 2018

  21 maj antog park- och naturnämnden en utvecklingsplan för Slottsskogen. Utvecklingsplanen beskriver vad som är viktigt för att Slottsskogen ska förbli och fortsätta utvecklas som en attraktiv park för alla.

 • Besök Göteborgs vattenlekar och plaskdammar

  Publicerad 14 maj 2018

  För dig som inte orkar eller kan åka ut till en badplats, finns det alternativ inne i stan om du är badsugen. Besök någon av Göteborgs vattenlekar eller plaskdammen i Majorna. På grund av den tidiga värmen är alla vattenlekar redan igång. Plaskdammen i Majorna öppnade 5 juni.

 • ”Kopparmärra” får upprustning

  Publicerad 19 mars 2018

  Poseidon har gjort det, Gustav II Adolf likaså, uppfinnaren John Ericssons fick sig en genomgång och Johanna i Brunnsparken en ny lyster. Nu är det dags för Karl IX:s ryttarstaty, i folkmun kallad Kopparmärra, att fräschas till.

 • Salta bad i Jubileumsparken från 10 mars

  Publicerad 8 mars 2018

  Nu går det att bada i friskt havsvatten i Frihamnen. Fredag 9 mars invigs en ny testbassäng med havsvatten i anslutning till den allmänna bastun i Jubileumsparken och 10 mars öppnar badet för allmänheten. Allt tack vare en saltvattenskil med rent havsvatten som sträcker sig upp i älven.

 • Nu byggs utedansbana vid Kvilleplatsen - en del i det framväxande Kvillestråket

  Publicerad 26 februari 2018

  Till försommaren är du välkommen att dansa på Göteborgs första utedansbana där du kan spela din egen favoritmusik. Dansbanan, som nu börjar byggas, är en del i det framväxande Kvillestråket längs Kvillbäcken. Den skapas i första hand för unga tjejer men den kommer att vara öppen och tillgänglig för alla som vill dansa.

 • Trafikomläggning påverkar Kanaltorget

  Publicerad 25 januari 2018

  Under första delen av februari påbörjade Trafikverket en trafikomläggning inför bygget av Västlänken, som påverkade Kanaltorget och de anläggningar som finns där.

 • Byggstart för "Blå & gröna stråk och oaser" längs Kvillebäcken

  Publicerad 28 augusti 2017

  Denna veckan (vecka 35) börjar park- och naturförvaltningen att anlägga ett stråk med gröna oaser längs Kvillebäcken mellan Frihamnen och Hökälla naturområde. Förutom entréer till stråket kommer två oaser i form av ett utegym och en dansbana att anläggas.