Foto: park- och naturförvaltningen

Park- och naturförvaltningen

Park- och naturförvaltningen skapar hållbara livsmiljöer i parker, naturområden och stadsrum i Göteborg.

Aktuellt

 • Trädflytt återskapar park kring Folkets hus i Fräntorp

  Publicerad 29 augusti 2016

  Omkring Folkets hus i Fräntorp står sedan i maj i år 18 ståtliga skogsekar. Tidigare växte almar omkring huset och skapade en parkmiljö. På grund av almsjuka fick de tas ner och huset har därför under många år stått i en kal omgivning.

 • Delar av Torpadammen byggs om, skicka gärna in idéer.

  Publicerad 13 juli 2016

  Hösten 2016 ska park- och naturförvaltningen utveckla ett område vid Torpadammen och för att området ska bli så bra som möjligt vill de ha din hjälp. Saknas något i området? Behövs det fler bänkar eller borde det kanske finnas en basketplan? Du som använder parken vet bäst!

 • Helhetssyn i Göteborgs Stads nya policy för träd

  Publicerad 7 juli 2016

  Nu har Göteborgs Stad en ny trädpolicy; ”Stadens träd – policy för park- och gatuträd i Göteborg”. Den är en del i den samlade policyn för Göteborgs stadsmiljö. Till skillnad från den tidigare trädpolicyn, som gällde för plats- och gatuträd, så gäller den nya även träd i parker. Huvudmålet i policyn är att ”Ta till vara och utveckla ekologiska, kulturhistoriska, sociala och ekonomiska värden hos stadens träd och trädmiljöer.”

 • Upprustning av parken i Gathenhielmska Kulturreservatet

  Publicerad 29 juni 2016

  Higab och park- och naturförvaltningen ska rusta upp parken i Gathenhielmska Kulturreservatet och återskapa delar av den historiska parkmiljön från slutet på 1800-talet. I höst är planen att arbetet ska starta.

 • Segling och bad i Jubileumsparken från och med 21 maj

  Publicerad 20 maj 2016

  Den 21 maj öppnar Jubileumsparken för sommarsäsongen och då går det återigen att bada och segla i Frihamnen, Göteborg. Öppettider för de olika aktiviteterna finns på Jubileumsparkens sida på Facebook (Jubileumsparken, Frihamnen) och på webbplatsen alvstaden.se/jubileumsparken. Nytt för i år är att 33 unga har fått sommarjobb och kommer att bemanna aktiviteterna i Jubileumsparken under säsong.

 • Svara på remissen om friluftsprogrammet

  Publicerad 12 april 2016

  Friluftsprogrammet ska visa hur utvecklingen av Göteborgs friluftsliv, i naturen och även i staden, ska se ut. Nu har du möjlighet att komma med synpunkter på dokumentet.

 • Tre konsultgrupper får uppdraget att gestalta Jubileumsparken

  Publicerad 24 mars 2016

  Idag, 24 mars, lämnade Göteborgs Stad, park- och naturförvaltningen tilldelningsbeslut till de tre konsultgrupper som får uppdraget att vara med och gestalta den del av Jubileumsparken i Frihamnen som ska vara klar till 2021. Konsultgrupperna är Topotek1 med bland andra Landskapsgruppen, Mareld med bland andra Atelier Le Balto samt Spridd med bland andra Lovely Landscape och Studio Elin Strand.