Foto: park- och naturförvaltningen

Park- och naturförvaltningen

Aktuellt

 • Stort intresse för att vara med och testa växter i Jubileumsparken

  Publicerad 10 november 2017

  Ett sextiotal studerande och föreningsaktiva inom trädgård/landskap/arkitektur kommer att vara med och skapa den framväxande Jubileumsparken i Frihamnen. Med start 14 november och under tre dagar kommer de att plantera och skapa gröna miljöer i parken.

 • Vad ska regnlekplatsen innehålla? Var med och tyck till!

  Publicerad 30 oktober 2017

  En lekplats som blir extra rolig och lockande att vara på när det regnar. En sådan lekplats ska Göteborgs Stad bygga i Renströmsparken i stadsdelen Centrum. Byggstart är planerad till våren 2018 och just nu kan den som vill, vara med och tycka till om regnlekplatsen.

 • Park- och naturnämnden beslutade om upprustning av Brunnsparken

  Publicerad 26 september 2017

  Park- och naturnämnden gav vid mötet 25 september park- och naturförvaltningen i uppdrag att genomföra en upprustning av Brunnsparken under perioden 2018-2021, till exempel genom att göra tydligare stråk och funktioner, förbättra tillgänglighet och ljudmiljö, skapa mer ljus samt utveckla samspelet mellan park och hållplats.

 • Seminarium 12 september om att lyckas med flytt av träd

  Publicerad 21 september 2017

  Den 12 september bjöd Trafikverket, Sveriges Lantbruksuniversitet och Göteborgs Stad in till ett öppet seminarium om motiv och metoder för att flytta stora träd med Gary Watson, forskningsledare på Morton Arboretum i Chicago.

 • Besiktning av Vasagatans alléträd

  Publicerad 11 september 2017

  Under vecka 37 inleds enligt ordinarie plan besiktning av Vasagatans alléträd. Resultatet av besiktningen beräknas vara klart i slutet av oktober.

 • Nu tas första spadtaget inför bygget av Selma Lagerlöfs parkstråk

  Publicerad 30 augusti 2017

  Med start 15 september och fram till sommaren 2019 bygger Göteborgs Stad, park- och naturförvaltningen, Selma Lagerlöfs parkstråk. Det kommer att ligga som ett grönskande nav för möten, lek, avkoppling och aktiviteter i nya Selma stad i Hisings Backa.

 • Byggstart för "Blå & gröna stråk och oaser" längs Kvillebäcken

  Publicerad 28 augusti 2017

  Denna veckan (vecka 35) börjar park- och naturförvaltningen att anlägga ett stråk med gröna oaser längs Kvillebäcken mellan Frihamnen och Hökälla naturområde. Förutom entréer till stråket kommer två oaser i form av ett utegym och en dansbana att anläggas.