Lokalförvaltningen har sitt huvudkontor i vackra, expansiva Lillhagsparken.

Lokalförvaltningen

Man brukar säga att vi är en teknisk förvaltning. Och visst, vi bygger och förvaltar hus och lokaler. Men vi arbetar också i högsta grad med människor.

EU:s dataskyddsförordning är till för att förhindra att din personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Dina personuppgifter får bara behandlas om du har godkänt det eller om det finns stöd i Dataskyddsförordningen eller annan lag.

Aktuellt

 • Grill- och eldningsförbud // Fire ban

  Publicerad 14 augusti 2018

  Länsstyrelsen släpper på grillningsförbudet på egen tomt från och med tisdag 14 augusti klockan 9.00. Det råder för övrigt grill- och eldningsförbud utomhus i hela Västra Götalands län. Förbudet gäller alla typer av grillar med öppen låga samt bränslen på alla platser förutom grillning i egen trädgård.

 • Modellförskolan Grönskan: byggstart i Lillhagsparken 2018

  Publicerad 18 december 2017

  Hållbarhet, funktionalitet och delaktighet har varit grundpelare när lokalförvaltningen tagit fram en modell för hur stadens förskolor kan byggas för att fungera på bästa sätt för både barn, personal och förvaltare.

 • Hotell Victor: ett välkomnande alternativboende

  Publicerad 18 december 2017

  I mars är det dags för inflyttning på ett nytt alternativboende med 90 rum för hemlösa med psykisk ohälsa och missbruksproblem i Högsbo. Det har byggts av lokalförvaltningen i nära samarbete med social resursförvaltning och ska ersätta akutboendet Tillfället som rivs för att ge plats åt Västlänken.

 • Fastighetsteknikern som tankar lila

  Publicerad 10 oktober 2016

  Fastighetsteknikern Patrik Jonasson på lokalförvaltningen är en av de mest miljövänliga yrkesförarna i Göteborgs Stad. Hans servicebil tankas med en ny typ av miljöklassat fordonsbränsle som knappt släpper ut någon växthusgas alls.