Lokalförvaltningen har sitt huvudkontor i vackra, expansiva Lillhagsparken.

Lokalförvaltningen

Aktuellt

 • Målningar i underjordiska gångar försvinner

  Publicerad 27 december 2017

  Väggmålningarna under Lillhagsparkens före detta mentalsjukhus försvinner med största sannolikhet när kulvertarna rustas upp om ett par år. Lokalförvaltningen har förevigat patienternas terapeutiska konst – resterna av en epok med omfattande konstnärlig studieverksamhet.

 • Modellförskolan Grönskan: byggstart i Lillhagsparken 2018

  Publicerad 18 december 2017

  Hållbarhet, funktionalitet och delaktighet har varit grundpelare när lokalförvaltningen tagit fram en modell för hur stadens förskolor kan byggas för att fungera på bästa sätt för både barn, personal och förvaltare.

 • Hotell Victor: ett välkomnande alternativboende

  Publicerad 18 december 2017

  I mars är det dags för inflyttning på ett nytt alternativboende med 90 rum för hemlösa med psykisk ohälsa och missbruksproblem i Högsbo. Det har byggts av lokalförvaltningen i nära samarbete med social resursförvaltning och ska ersätta akutboendet Tillfället som rivs för att ge plats åt Västlänken.

 • Utbildning i lärande miljöer på Lokalförvaltningens initiativ

  Publicerad 31 oktober 2017

  I september i år började 38 deltagare den första svenska universitetsutbildningen i Arkitektur och lärande på Pedagogen i Göteborg. Här får lärare, skolledare, fastighetsutvecklare, arkitekter och ingenjörer möjlighet att öka kunskaperna kring att förena arkitektur och pedagogik för att skapa den bästa miljön för inlärning

 • Fastighetsteknikern som tankar lila

  Publicerad 10 oktober 2016

  Fastighetsteknikern Patrik Jonasson på lokalförvaltningen är en av de mest miljövänliga yrkesförarna i Göteborgs Stad. Hans servicebil tankas med en ny typ av miljöklassat fordonsbränsle som knappt släpper ut någon växthusgas alls.