Foto: Lars Jonsson

Kulturförvaltningen

Till kulturförvaltningen hör Stadsbiblioteket, fyra museer (Göteborgs konstmuseum, Röhsska museet, Göteborgs stadsmuseum och Sjöfartsmuseet Akvariet), Göteborgs Konsthall, Stora Teatern samt avdelningen för Fri konst och kultur.

Aktuellt

 • 28 projekt får projektstöd

  Publicerad 9 november 2016

  Sista ansökningsdag var den 15 september och 92 ansökningar kom in till förvaltningen. Det totala ansökningsbeloppet var 13 479 510 kr. Utskottet för kulturstöd beslutade den 7 november 2016 att fördela 2 035 000 kr till 28 av de sökande projekten.

 • 10 projekt får Interkulturellt projektstöd

  Publicerad 7 november 2016

  Fördelning av stöd för interkulturella projekt. Sista ansökningsdag var den 5 oktober 2016 och 26 ansökningar kom in till förvaltningen. Det totala ansökningsbeloppet var 2 933 000 kr.

 • 22 projekt fick Projektstöd PRONTO

  Publicerad 27 oktober 2016

  Sista ansökningsdag var den 15 september 2016 och 84 ansökningar kom in till förvaltningen. Det totala ansökningsbeloppet var 2 870 575 kr. Beslut att fördela 625 000 kr till 22 av de sökande projekten meddelades den 25 oktober 2016.