Idrotts- och föreningsförvaltningen

Idrotts- och föreningsförvaltningen stöttar Göteborgs föreningar och ansvarar för stadens kommunala idrotts- och motionsanläggningar. Förvaltningen arbetar för att fler göteborgare ska leva ett aktivt och hälsosamt liv.

Aktuellt

 • Förslag på strategi för Göteborgs simhallar

  Publicerad 1 november 2016

  Nu finns ett förslag på hur Göteborgs simhallar ska utvecklas under de kommande 20 åren. Det handlar både om att bygga ut och ersätta befintliga simhallar och att bygga helt nya. Förslaget har godkänts av idrotts- och föreningsnämnden och skickas nu vidare till kommunstyrelsen för beslut.

 • Slottsskogen får nytt stort utegym

  Publicerad 20 oktober 2016

  Nästa vår öppnar ännu ett utegym i anslutning till Slottsskogen, med ett utbud för både nybörjare och vana motionärer.

 • Fortsatt rabatterade parkeringstillstånd för ideella föreningar

  Publicerad 6 oktober 2016

  Göteborgs föreningar ska även efter årsskiftet kunna köpa parkeringstillstånd till stadens motions- och idrottsanläggningar till ett rabatterat pris. Det är presidiet i idrotts- och föreningsnämnden och Göteborgs Parkeringsbolag eniga om.