Idrotts- och föreningsförvaltningen

Idrotts- och föreningsförvaltningen stöttar Göteborgs föreningar och ansvarar för stadens kommunala idrotts- och motionsanläggningar. Förvaltningen arbetar för att fler göteborgare ska leva ett aktivt och hälsosamt liv.

Aktuellt

  • Förslag på strategi för Göteborgs simhallar

    Publicerad 1 november 2016

    Nu finns ett förslag på hur Göteborgs simhallar ska utvecklas under de kommande 20 åren. Det handlar både om att bygga ut och ersätta befintliga simhallar och att bygga helt nya. Förslaget har godkänts av idrotts- och föreningsnämnden och skickas nu vidare till kommunstyrelsen för beslut.

  • Slottsskogen får nytt stort utegym

    Publicerad 20 oktober 2016

    Nästa vår öppnar ännu ett utegym i anslutning till Slottsskogen, med ett utbud för både nybörjare och vana motionärer.