Romskt informations- och kunskapscenter RIKC

I september 2015 fattade kommunfullmäktige beslut om att ett romskt informations- och kunskapscenter ska organiseras under konsument- och medborgarservice.

Verksamheten kommer att bestå av en enhetschef och 6-10 medarbetare. Målet är att ha en enhetschef på plats innan sommaren 2017. Det blir också en fysisk plats, ett romskt medborgarkontor, men var det ska ligga är inte klart ännu.

Syftet med RIKC är att skapa bättre livschanser för romer, både genom råd och stöd till enskilda och genom kunskapshöjande insatser inom staden. Romerna är en av Sveriges fem nationella minoriteter sedan år 2000 och deras historia vittnar om hundratals år av diskriminering och övergrepp.

Kontaktperson: Rebecca Palosaari Fogler
Verksamhetschef, konsument- och medborgarservice
Tel: 031-368 08 33