Energi- och klimatrådgivning

Göteborgs energi- och klimatrådgivning vänder sig till hushåll, företag och organisationer i Göteborg och Partille. Din energianvändning påverkar både miljön och den egna ekonomin. Våra val och förutsättningar är olika men alla kan göra något för att bli mer energieffektiva och minska sin energianvändning.

Vilken hjälp kan jag få av energi- och klimatrådgivningen?

Våra energi- och klimatrådgivare kan ge opartisk och kostnadsfri dig information och råd exempelvis kring:

 • bygga nytt, bygga till eller renovera
 • isolering, fönster och klimatskal
 • val av värmesystem till din bostad
 • ventilation och fuktproblem
 • inomhusklimat belysning
 • energianvändning
 • allmänna energisparråd
 • val av energieffektiva produkter
 • val av elavtal
 • tvist med energiföretag
 • solenergi
 • klimatfrågor

Rådgivning till företagare

Våra energi- och klimatrådgivare erbjuder kostnadsfritt rådgivningsbesök till små och medelstora företag. Tillsammans resonerar vi kring företagets energianvändning och genomför en rundvandring i lokalerna för att hitta möjliga energieffektiviseringsåtgärder.

Utbildning och föreläsningar

Vi ger föreläsningar till grupper, organisationer och arbetsplatser. Det kan till exempel vara information till anställda i företag, boende i bostads- eller hyresrätt, skolor, eller olika typer av föreningar. Föreläsningarna anpassas efter målgrupp.

Hur kontaktar jag energi- och klimatrådgivningen?

Du kan få rådgivning via e-post, telefon eller bokat besök. Här hittar du våra webbsidor med energi- och klimatrådgivning.

Kontaktuppgifter

http://www.goteborg.se/wps/portal/Serviceguide?sgid=3193