Organisation och ledning i förvaltningen för konsument- och medborgarservice

Organisationsschema se pdf. längst ned på denna sida

Förvaltningsdirektör

Rigmor von Zweigbergk,
Telefon: 031-368 08 13
E-post: rigmor.von.zweigbergk@kom.goteborg.se

Verksamhetschef kommunikation och demokrati

Stina Hall Hellqvist
Telefon: 031-368 08 09
E-post: stina.hall.hellqvist@kom.goteborg.se

Verksamhetschef budget- och skuldrådgivning
och konsumentrådgivning

Ulrika Hellquist
Telefon: 031-368 08 34
E-post: ulrika.hellquist@kom.goteborg.se

Verksamhetschef hållbar utveckling

Rebecca Palosaari Fogler
Telefon: 031-368 08 33
E-post: rebecca.fogler@kom.goteborg.se

Verksamhetschef kontaktcenter och tf Administrativa avdelningen


Monica Aasland
Telefon: 031-365 00 50
E.post: monica.aasland@kom.goteborg.se

Verksamhetschef service och e-tjänstutveckling

Niclas Bengtsson
Telefon: 031-365 00 66
E-post: niclas.bengtsson@kom.goteborg.se

Verksamhetschef webbstrategiska verksamheten

Maria Holmgren
Telefon: 031-365 00 52
E-post: maria.holmgren@kom.goteborg.se


Verksamhetschef överförmyndarverksamheten

Gunnar Johnsson
Telefon: 031-368 09 18
Mobiltel: 0725-19 29 07
E-post: gunnar.johnsson@of.goteborg.se (till och med 10 januari)
gunnar.johnsson@kom.goteborg.se (från och med 11 januari)

Organisationsschema konsument- och medborgarservice