Förvaltningen för konsument- och medborgarservice

Flera av konsument- och medborgarservice verksamheter är aktiva i sociala medier som Facebook, Twitter och YouTube. Här listar vi dem.

Konsument- och medborgarservice behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen också kallad GDPR och offentlighetsprincipen. Konsument- och medborgarservice är en kommunal förvaltning och det innebär att meddelanden som skickas till oss i regel anses vara allmänna handlingar och kan begäras ut.

Aktuellt

  • Grill- och eldningsförbud // Fire ban

    Publicerad 14 augusti 2018

    Länsstyrelsen släpper på grillningsförbudet på egen tomt från och med tisdag 14 augusti klockan 9.00. Det råder för övrigt grill- och eldningsförbud utomhus i hela Västra Götalands län. Förbudet gäller alla typer av grillar med öppen låga samt bränslen på alla platser förutom grillning i egen trädgård.