Förvaltningen för konsument- och medborgarservice

Förvaltningen ansvarar för Göteborgs Stads kontaktcenter, utveckling av service och e-tjänster, konsumentrådgivning, budget- och skuldrådgivning, energi- och klimatrådgivning, hållbar utveckling samt Fairtrade City. Vi ansvarar även för samordning och utveckling av goteborg.se, samt etablering av ett Romskt informations- och kunskapscenter.