Förvaltningen för konsument- och medborgarservice

Konsument- och medborgarservice samordnar och utvecklar service för Göteborgs Stad och ansvarar bland annat för Göteborgs Stads kontaktcenter. Under Våra verksamheter kan du se hela vårt utbud.

Överförmyndarförvaltningen blir en del av konsument- och medborgarservice

1 januari 2017

Från och med den 1 januari 2017 blir Överförmyndarförvaltningen en del av konsument-och medborgarservice.

Läs pressmeddelande om detta.