Sök handlingar och protokoll

Här kan du söka efter handlingar och protokoll från nämnden för inköp och upphandling.
Sök handlingar och protokoll