Mötestider i fastighetsnämnden

Fastighetsnämnden sammanträder med 3-4 veckors mellanrum med uppehåll under sommaren. Sammanträdet börjar kl 13.30.

Nämndens sammanträden 2017


Fastighetsnämndens sammanträden 2017 börjar kl. 13.30 i lokal Amundön, entréplan

Hösten 2017

  • måndagen den 4 september
  • måndagen den 25 september
  • måndagen den 23 oktober
  • måndagen den 27 november
  • måndagen den 18 december

Sök och prenumerera på nämndhandlingar

Du kan söka och prenumerera på nämndhandlingar. Om du prenumererar på nämndhandlingar får du via din e-post veta vilka frågor som tas upp på nämndens möten.

Handlingar och protokoll

Fastighetsnämnden

Politiker i fastighetsnämnden

Fastighetskontoret