Fastighetsnämnden

Fastighetsnämnden ansvarar för Göteborgs Stads mark- och bostadspolitiska uppgifter.

Fastighetsnämnden sammanträder med 3-4 veckors mellanrum med uppehåll under sommaren. Sammanträdet börjar kl 13.30.

Politikerna i kommunfullmäktige och fastighetsnämnd beslutar om den budget som styr fastighetskontorets arbete. I budgeten står vilka mål som förvaltningen ska arbeta med under året och hur pengarna ska fördelas.