Organisation och ledning på fastighetskontoret


Fastighetsdirektör
Martin Öbo
031-368 11 29

Biträdande fastighetsdirektör
Christina Eide
031-368 10 43

Strategiska avdelningen
Chef Karin Frykberg
031-368 11 61

Exploateringsavdelningen
Chef Elisabet Gondinger
031-368 10 62

Fastighetsavdelningen
Chef Annelie Silvander
031-368 13 20

Boendeavdelningen
Chef Erik Gedeck
031-368 10 18

Analys och utredning
Chef Stephan Cedergren
031-368 12 14

Verksamhetsstyrning:
Chef Peter Kim
031-368 12 02

Ekonomi
Chef Lena Thylén
031-368 10 13

HR
Chef Maria Stenman
031-368 11 40

Kommunikation
Chef Sofia Höwing
031-368 13 03

Juridik
Chef Maria Lindén Liljeström
031-368 12 32

IT
Chef Jonas Rönnqvist
031-368 11 54

Kvalitet och dokument
Chef Elisabeth Mårdbrink
031-368 12 05

Intern service
Chef Bengt Nordström
031-368 09 59