Fastighetskontoret

Fastighetskontoret är fastighetsnämndens förvaltning och har cirka 200 anställda. Vi arbetar i huvudsak inom fyra olika områden: som markägare, inom exploatering, förvaltning och boende.