Fastighetskontoret

Rädda Barnen kommer göra en rättelse i sin rapport "En plats att kalla hemma" för Göteborgs Stads räkning

15 maj 2017

Idag släpper Rädda Barnen rapporten ”En plats att kalla hemma”. Rapporten ger en bild av hur livet är för barnfamiljer som lever i hemlöshet i Sverige. En enkätundersökning visar också att många svenska kommuner inte känner till hur många barn som är hemlösa.

Göteborg utmärker sig i jämförelse med Malmö och Stockholm. Detta på grund av att Göteborgs stad har inkluderat hemlösa barn i långsiktiga boendelösningar i sin rapportering. I enkätsvar från Malmö och Stockholm framgår det att ett stort antal barn i långsiktiga boendelösningar inte är inkluderade i de inrapporterade siffrorna. Fastighetskontoret har varit i kontakt med Rädda barnen och påtalat att det inte går att jämföra underlaget. Rädda barnen kommer att göra en rättelse.

Fastighetskontoret har drygt 200 anställda och vi arbetar i huvudsak inom fyra olika områden: som markägare, inom exploatering, förvaltning och boende. Här presenterar vi tre av våra anställda som berättar om varför de tycker det är intressant och roligt att jobba på fastighetskontoret.