Foto: Peter Svensson

Färdtjänstförvaltningen

Färdtjänsten erbjuder alternativ för dig som har svårt att resa med den ordinarie kollektivtrafiken. Från 1 januari 2016 ansvarar trafiknämnden för färdtjänsten.