Internationellt samarbete

Göteborg är en stad skapad för en internationell framtid. Genom att vara öppna för världen och samarbeta med andra städer och länder delar vi med oss, och lär oss av de bästa. Göteborg är en betydelsefull aktör, främst på den europeiska arenan, och det är viktigt att påverka EU:s agenda för att gynna våra lokala intressen.

Göteborgs Stad samarbetar internationellt för att främja Göteborgs intressen samt bidra med goda erfarenheter och exempel. Genom att arbeta med samverkan mellan stad, akademi, näringsliv, och civilsamhälle ges goda möjligheter till ett framgångsrikt samarbete med omvärlden.