Internationellt samarbete

Göteborgs Stad tar emot viktiga besök från andra länder. Besöken kommer hit på grund av att Göteborg är centrum i en storstadsregion med starkt internationellt näringsliv, universitet med internationellt erkänd forskning och en spännande stadsutveckling där olika delar av staden samarbetar för att skapa hållbara lösningar.

Göteborg är en stad som är öppen för världen och de internationella relationerna är viktiga för framtiden. Det finns ett stort internationellt intresse för Göteborg. Genom att vara mottagliga och dela med oss kan vi skapa goda relationer med omvärlden. Vid viktiga ceremonier och besök representeras Göteborgs Stad av stadens ledande politiker. Ofta tas besöken emot i våra representationslokaler.

Göteborgs Stad samarbetar internationellt för att främja Göteborgs intressen samt bidra med goda erfarenheter och exempel. Samverkan mellan Göteborgs Stad, akademin, näringslivet och civilsamhället ger goda möjligheter till ett framgångsrikt samarbete med omvärlden.

International activities pursued by the City of Gothenburg are focused primarily on promoting the city’s interests abroad, as well as creating opportunities for an exchange of experience and knowledge with other organisations worldwide.