Internationellt samarbete

Göteborgs Stad samarbetar internationellt för att främja Göteborgs intressen samt bidra med goda erfarenheter och exempel. Genom att arbeta med samverkan mellan stad, akademi, näringsliv, och civilsamhälle ges goda möjligheter till ett framgångsrikt samarbete med omvärlden.